Giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, CNVC tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định 57/QĐ-HĐND ngày 29/9/2014 của HĐND tỉnh về việc giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, sáng 14/10/2014, Đoàn công tác Ban Dân tộc-HĐND tỉnh có cuộc giám sát tại Trung tâm y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn về công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị này.
 
 
 
Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn hiện đang quản lý 150 cán bộ (trong đó người dân tộc thiểu số có 125 người, chiếm 83,33%), trong 2 năm 2012, 2013 tuyển dụng mới 5 viên chức (có 4 viên chức là người dân tộc thiểu số), năm 2014 đang chuẩn bị tuyển dụng thêm 6 biên chế để bổ sung 6 người về hưu theo chế độ. So với nhu cầu về công tác phòng bệnh trên địa bàn huyện miền núi cao như Kỳ Sơn còn nhiều bất cập, nhất là biên chế các trạm y tế xã vùng sâu, vùng xã như: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Bảo Nam, Na Ngoi, Mường Lống, Chiêu Lưu, Mường Típ, Mường Ải, Tà Cạ còn thiếu.
 
Bệnh viện đa khoa Kỳ Sơn có 115 cán bộ công chức, người dân tộc thiểu số có 50 người, đạt tỷ lệ 43%. 
 
Về quy trình tuyển dụng đang còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, quy trình còn phức tạp; công tác sử dụng cán bộ, tuyển dụng công chức viên chức đang còn nhiều vấn đề cần quan tâm.
 
Đối với đồng bào vùng cao Kỳ Sơn thang điểm xét tuyển theo quy định chưa có ưu tiên con em người dân tộc thiểu số nên chưa tuyển dụng được nhiều con em người bản địa.
 
Tại cuộc giám sát, ông Moong Văn Hợi, Trưởng Ban Dân tộc đã ghi nhận công tác tuyển dụng tại Trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa huyện, nhất là thực hiện đúng quy trình, công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã quan tâm đến công tác tuyển dụng đối với con em là gười dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, các đơn vị cần quan tâm đến công tác lập quy hoạch vị trí việc làm, bố trí đào tạo bồi dưỡng gắn với quy hoạch vị trí việc làm để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh trên địa bàn miền núi khó khăn; đoàn đã ghi nhận những kiến nghị đề xuất của 2 đơn vị để đề xuất với UBND tỉnh và ngành Y tế sửa đổi những bất cập trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức về ngành y trên địa bàn huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn, nhất là chính sách thu hút bác sỹ về bệnh viện.
 
Trần Văn Vinh 
(VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)