Giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng CBCC tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Sáng 16/10, trong khuôn khổ tiếp tục chương trình giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người Dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát làm việc tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc.
 
Trung tâm y tế huyện Tương Dương quản lý 292 cán bộ, nhân viên y tế gồm: Trung tâm y tế có 37 người, các trạm y tế xã có 100 người, tại thôn, bản có 155 nhân viên. Trong 292 cán bộ, nhân viên y tế có 156 người là người Dân tộc thiểu số. Từ năm 2010-2012 tuyển dụng mới theo hình thức xét tuyển 5 nhân viên, trong đó có 3 người DTTS, quy trình xét tuyển đúng quy định theo hướng dẫn của liên ngành Nội vụ và Y tế. Trong công tác sử dụng cán bộ, Trung tâm y tế đã có quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế phối hợp giữa phòng y tế-TTYT-Bệnh viện Đa khoa và thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn y tế. Tuy nhiên, chất lượng cán bộ y tế thôn, bản đang còn nhiều bất cập, nhất là chế độ cho y tế thôn, bản trong 155 y tế thôn bản chỉ có 60 người được hưởng lương nhà nước, còn lại hưởng chế độ trợ cấp nên ảnh hưởng đến tinh thần, thái độ phục vụ sức khỏe nhân dân; có 1 nhân viên tại trạm y tế xã vi phạm kỷ luật về tệ nạn ma túy. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện, có 139 CBVC, trong đó có 89 người DTTS, số tuyển mới đến năm 2014 là 50 người (trong đó có 22 người là DTTS), số người hợp đồng tại bệnh viện là 10 người.  
 
Đoàn giám sát ghi nhận kết quả về công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức của 2 đơn vị, TTYT đã phát hiện kịp thời và tổ chức tốt khoanh vùng dập dịch sốt phát ban dạng sở tại bản Piêng cooc xã Mai Sơn vừa xảy ra, đồng thời mong muốn TTYT cần xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng công chức trên cơ sở vị trí việc làm thường xuyên, tăng cường đội ngũ bác sỹ về bệnh viện và trạm xá xã để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân vùng sâu vùng xa, tránh xảy ra dịch bệnh; tạo điều kiện hỗ trợ các bác sỹ có chuyên môn cao để giữ chân bác sỹ tại địa bàn, đề nghị tỉnh bổ sung thêm biên chế cho nhân viên các trạm y tế xã và chế độ cho nhân viên y tế thôn, bản. Sở Nội vụ và Sở Y tế cần có quy chế phối hợp giữa ngành y tế và các huyện để tuyển dụng bác sỹ, nhân viên y tế về công tác tại các huyện miền núi, tránh tình trạng tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức về làm việc tại ngành y tế huyện mà huyện không được tham gia; nâng định mức chi trả cho giường bệnh đối với huyện miền núi cao; cần có chính sách thu hút bác sỹ giỏi về huyện.
 
Trần Vinh 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
 
Tiếp tục chương trình giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Tương Dương, chiều 16/10, Đoàn giám sát giám sát tại Phòng giáo dục huyện. 
 
Đoàn làm việc tại Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương.
 
Trên địa bàn huyện Tương Dương có 2 trường THPT và 1 trường PTDT nội trú THCS. Trường PTTH Tương Dương 1 có 76 giáo viên (trong đó DTTS là 27 giáo viên, tỷ lệ 35,5%); Trường THPT Tương Dương 2 có 36 giáo viên (trong đó có 9 giáo viên là người DTTS tỷ lệ 25%); Trường PTDT Nội trú THCS huyện có 25 giáo viên (trong đó có 3 giáo viên), có 3 giáo viên đang hợp đồng sở; Phòng giáo dục đang quản lý 1534 người: Bậc học Mầm non có 329 giáo viên (trong đó có 201 người DTTS), bậc Tiểu học có 802 người (trong đó có 442 người DTTS), bậc THCS có 403 người (trong đó có 161 người DTTS), tính chung toàn ngành người DTTS có 804/1534 người đạt tỷ lệ 52%. Tuyển dụng trong 3 năm từ năm 2011-2013 là 128 giáo viên (trong đó có 113 giáo viên là người DTTS).
 
Trong công tác tuyển dụng giáo viên là người DTTS trên địa bàn huyện còn gặp những khó khăn, nhất là chất lượng đầu vào thấp, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa thấp hơn nhiều so với vùng gần trung tâm nên công tác tuyển dụng là người DTTS gặp nhiều khó khăn. Mặt khác trong quy chế tuyển dụng không có chế độ ưu tiên cho người DTTS nên con em người DTTS ít có cơ hội trúng tuyển; cần có chế độ chính sách cho cán bộ nguồn, nhất là bồi dưỡng cán bộ người DTTS để xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục và phát triển nguồn cán bộ cho các ngành khác. 
 
Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả về công tác tuyển dụng, sử dụng công chức viên chức trên địa bàn, đồng thời mong muốn ngành giáo dục huyện cần bám sát quy định về tuyển dụng để bảo đảm tính công khai, minh bạch có ưu tiên xét chọn con em là người DTTS và người địa phương, thường xuyên kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên nhằm tạo hình ảnh tốt đẹp của giáo viên đối với học sinh, ngăn ngừa giáo viên nghiện ma túy; luân chuyển giáo viên theo quy định, nhất là những người đã dạy lâu năm tại vùng sâu, xa; xây dựng quy chế tuyển dụng, quy chế luân chuyển đảm bảo công bằng, minh bạch.
 
Trần Vinh
Văn phòng Đoàn ĐBH và HĐND tỉnh