Giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 7/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã có cuộc làm việc với UBND thành phố Vinh về công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức. Cùng tham gia cuộc làm việc có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ.
 
UBND thành phố Vinh được giao quản lý 26 cơ quan hành chính (cơ quan UBND thành phố và UBND 25 phường xã); 14 dơn vị sự nghiệp và 78 trường học. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 3.340 người, trong đó 484 công chức; 2.607 viên chức; 249 cán bộ cấp xã. Trong những năm qua, công tác tuyển dụng đều xuất phát từ nhu cầu vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ của thành phố để xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt. Kết quả từ năm 2012 đến nay, thành phố đã tuyển dụng được 801 công chức, viên chức, trong đó cơ quan UBND thành phố tuyển dụng 19 người; các đơn vị sự nghiệp tuyển dụng 7 người và ngành giáo dục – đào tạo tuyển dụng 707 người.
 
100% cán bộ, công chức, viên chức tuyển dụng mới về công tác tại cơ quan UBND thành phố và phường, xã đều có trình độ đại học trở lên (không tính chức danh Chỉ huy trưởng quân sự và Trưởng công an xã). Thành phố cũng đã quan tâm thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học từ các trường đại học uy tín trong nước và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, các giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh về công tác với tổng số trong hơn 3 năm trở lại đây là 18 người. Công tác bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện đúng quy trình trên cơ sở năng lực, sở trường của cán bộ; quan tâm cân nhắc, bổ nhiệm số cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn, có năng lực,đồng thời thu hút cán bộ có năng lực từ nơi khác về vào các vị trí lãnh đạo.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm kết luận tại cuộc làm việc
Chủ tịch UBND thành phố Vinh Nguyễn Xuân Sinh giải đáp một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm
Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm lưu ý thành phố cần quan tâm khắc phục cơ cấu bất hợp lý giáo viên các bộ môn, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đồng đều các bộ môn. Nghiên cứu sắp xếp cơ cấu cán bộ công chức cấp xã; chú trọng công tác tuyển dụng đúng cơ cấu việc làm, đúng nhu cầu ở các cơ quan và hợp đồng lao động đúng theo quy định. Các kiến nghị, đề xuất của thành phố, đoàn sẽ tiếp thu để phản ánh với HĐND tỉnh quan tâm xem xét trong thời gian tới. 
 
Tin, ảnh: Minh Chi