Giám sát giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) -  Sáng 9/5, Thường trực HĐND tỉnh do ông Trần Văn Mão làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND huyện Nghi Lộc về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Mão phát biểu tại cuộc làm việc.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân được UBND huyện Nghi Lộc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền cấp huyện, cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt bằng nhiều giải pháp tích cực, trong đó gắn với sự tham gia giám sát chặt chẽ của HĐND, UB MTTQ cùng cấp. Đặc biệt chú trọng các biện pháp để hạn chế tối đa việc phát sinh KNTC đông người vượt cấp, các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Quan tâm kiểm tra đạo đức công vụ về công tác giải quyết KNTC; đối với những tập thể, cá nhân được giao giải quyết đơn thư nhưng chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa hết nội dung thì kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, phê bình kịp thời, tránh gây bức xúc cho công dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp.

Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân nhằm giải quyết dứt điểm, hết nội dung theo thẩm quyền.... Trong năm 2012, 2013, huyện tiếp nhận 325 đơn thư với tổng số vụ việc giải quyết là 241 vụ (cấp huyện 56 vụ; cấp xã 185 vụ). Tính đến hết năm 2013, huyện đã giải quyết 237/241 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,3%. Công dân huyện Nghi Lộc đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để KNTC ít hơn so với một số địa phương khác trong tỉnh.

Đại diện Phòng Pháp chế - dân nguyện HĐND tỉnh thông tin một số vụ việc mà công dân gửi đến HĐND tỉnh
Ông Lê Văn Khang - Chủ tịch UBND huyện báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn.

Tuy nhiên, ở Nghi Lộc có một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết hết thẩm quyền nhưng vẫn tiếp tục gửi đi, gửi lại đơn nhiều lần ở nhiều cơ quan và cố tình gửi đơn vượt cấp đến nhiều cấp, nhiều ngành, dẫn đến có quyết định giải quyết đơn thư KNTC chưa được thực hiện, đơn thư KNTC tồn đọng. Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết KNTC vẫn diễn ra ở cơ sở và ngành. 

Kết luận, ông Trần Văn Mão đề nghị huyện cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, KNTC của công dân có hiệu quả, đi vào chiều sâu; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham gia công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân cũng như hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa khi không đồng tình với kết quả giải quyết của các cấp có thẩm quyền. Quan tâm rà soát một số vụ việc cụ thể để xử lý hết thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, tránh tình trạng tiếp tố, tiếp khiếu của công dân. Đề nghị huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tiếp dân sẽ có hiệu lực ngày 1/7/2014 tới...

Minh Chi