Giám sát giải quyết đơn thư KNTC tại Tòa án nhân dân tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/5, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại Tòa án ND tỉnh.
 
Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, từ tháng 3/2013, Tòa đã thành lập bộ phận tiếp công dân tại cơ quan nhằm lắng nghe những yêu cầu của công dân, trong đó có liên quan đến việc hướng dẫn thủ tục khởi kiện, khiếu nại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trong 2 năm 2012 – 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp nhận 348 đơn, trong đó có 306 đơn khiếu nại, 30 đơn tố cáo, 12 đơn kiến nghị, phản ánh.
 
Kết quả, Tòa đã xử lý 43 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 100%; chuyển các cơ quan khác giải quyết là 239 đơn; trả lại 47 đơn... Cũng trong 2 năm 2012 – 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa với 85 vụ, trong đó có 12 đơn khởi kiện của công dân được Tòa án chấp nhận tòan bộ yêu cầu của công dân; 7 đơn kiện chấp nhận một phần yêu cầu.
Quang cảnh cuộc làm việc
 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh làm rõ lý do số lượng đơn bị trả lại và đình chỉ giải quyết. Theo đó, nguyên nhân được đưa ra không phải do Tòa án không có trách nhiệm mà do đơn được gửi đến Tòa không đủ điều kiện để khởi kiện hoặc có đơn đã được cấp huyện xử lý đảm bảo đúng luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục khởi kiện lên Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án Nhân dân tỉnh cũng đã nêu một số vụ án hủy đi hủy lại nhiều lần, do nhận thức về việc áp dụng pháp luật của các cấp chính quyền chưa thống nhất trong việc giải quyết theo quyết định của Tòa án nên có những quyết định liên quan đến đất đai kéo dài 6 – 7 năm không thực hiện được. 

Đại diện Chánh tòa hành chính, Tòa án Nhân dân tỉnh nêu một số khó khăn trong thực thi nhiệm vụ
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu
Ông Phạm Văn Hà - Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh giải trình các vụ việc đoàn giám sát quan tâm

Kết luận, thay mặt đoàn giám sát, ông Trần Văn Mão đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền cho các cơ quan Nhà nước và công dân nhận thức rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các vụ việc được khởi kiện ra Tòa. Tăng cường phối hợp thường xuyên với các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo cũng như các vụ được công dân khởi kiện ra Tòa. Tăng cường công tác đối thoại, giải thích với công dân trong việc giải quyết các vụ việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền Tòa án để tập trung giải quyết dứt điểm.

 
Tin ảnh: Minh Chi