Giám sát là phải chỉ ra được cái đúng, cái sai cho đơn vị

(Baonghean.vn)- Ông Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hoạt động giám sát cần bám sát thực tế, nắm chắc vấn đề giám sát, tránh coi giám sát là hoạt động thanh tra hoặc không là gì cả, mà phải chỉ ra cái đúng, cái sai để các đơn vị được giám sát làm việc tốt hơn.

Ông Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Chi

Chiều 31/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của HĐND với Thường trực HĐND các huyện, thành, thị xã thuộc cụm I, gồm thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc.

Tại hội nghị, từ thực tiễn hoạt động, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và HĐND các đơn vị cấp huyện đã chia sẻ những kinh nghiệm và những khó khăn đặt ra trên các nội dung hoạt động thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐND, từ giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND mà pháp luật quy định.

Trao đổi kinh nghiệm công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh, bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho rằng: Việc nắm bắt thông tin thông qua giám sát, khảo sát trước khi thẩm tra quyết định 50% chất lượng thẩm tra. Ý thức trách nhiệm của thành viên của Ban cũng có ý nghĩa rất quan trọng, bởi các thành viên chủ yếu là “thủ lĩnh” của các ngành thuộc lĩnh vực mà Ban theo dõi.

Tuy nhiên, theo Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, mặc dù việc thẩm tra báo cáo cũng là một hoạt động giám sát của các Ban HĐND theo quy định của pháp luật, tuy nhiên những kiến nghị, đề xuất qua thẩm tra báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc bao cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp mà chưa có chế tài cụ thể nên hiệu quả thẩm tra chưa cao.

Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chất vấn của HĐND. Ảnh: Minh Chi

Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khẳng định, điều quan trọng là lựa chọn nội dung chất vấn thiết thực, là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đông đảo người dân. Đặc biệt cần dành thời gian thảo luận đáng để tái chất vấn những nội dung kết luận tại phiên chất vấn kỳ họp trước với tinh thần theo đuổi đến cùng vân đề, thể hiện trách nhiệm của HĐND trước nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chuyên môn UBND thành phố.

Vai trò điều hành của chủ tọa kỳ họp nắm chắc vấn đề chất vấn, điều hanh linh hoạt, tạo phiên chất vấn sôi nổi, tránh tình trạng hỏi chiếu lệ, trả lời qua loa, hoặc dùng diễn đàn để báo cáo thành tích hay nêu khó khăn của cơ quan, đơn vị mình.

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND thị xã Cửa Lò cũng đã trao đổi về kinh nghiệm công tác phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện với HĐND cấp xã trong việc triển khai các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáp của công dân...

Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên trao đổi kinh nghiệm phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp HĐND. Ảnh: Minh Chi

Thường trực HĐND huyện Hưng Nguyên trao đổi kinh nghiệm phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND huyện Nam Đàn với kinh nghiệm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND huyện Nghi Lộc với kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, khảo sat của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND.

Trong đó nhấn mạnh, chất lượng, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động của đại biểu HĐND không đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Việc phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND cùng cấp trong việc đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa quyết liệt...  

Kết luận tại hội nghị, ông Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Thường trực HĐND các huyện, thành, thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của HĐND. Nghiên cứu đổi mới công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình; đẩy mạnh hoạt động giám sát, giám sát các kết luận sau giám sát, sau chất vấn chặt chẽ hơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Hoạt động giám sát cần bám sát thực tế, nắm chắc vấn đề giám sát, tránh coi giám sát là hoạt động thanh tra hoặc không là gì cả, mà phải chỉ ra cái đúng, cái sai để các đơn vị được giám sát làm việc tốt hơn. Việc lựa chọn nội dung chất vấn phải là vấn đề mang tính sâu rộng, ảnh hưởng đến điều kiện phát triển và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương giai đoạn đó. Chú trọng việc tổng hợp, phân loại, theo dõi đôn đốc việc giải quyết ý kiến cử tri theo từng nhóm vấn đề, gồm nhóm ý kiến cử tri bức xúc cần giải quyết kịp thời; nhóm ý kiến cử tri bức xúc; nhóm cần có thời gian giải quyết; nhóm không giải quyết...

Minh Chi