Giám sát tình hình thực hiện các dự án thuộc nguồn Trái phiếu Chính phủ tại Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch của HĐND tỉnh, ngày 24/5, Đoàn giám sát của Ban kinh tế- Ngân sách đã tổ chức giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ tại huyện Tân Kỳ.
               Kiểm tra thực tế tại công trình đường vào trung tâm xã Phú Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số công trình trên địa bàn huyện như đường vào trung tâm xã Phú Sơn, công trình đập Cầu Dầu, trường mầm non thị trấn…Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Kỳ về tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án thuộc nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Theo báo cáo của UBND huyện, trên địa bàn có 75 dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.                       Kiểm tra thực tế thi công cầu vào trung tâm xã Phú Sơn.

Trong đó, về giao thông có 3 dự án đang thi công là đường vào trung tâm xã Tân Hương với tổng mức đầu tư 32.950 triệu đồng; đường vào trung tâm xã Phú Sơn với tổng mức đầu tư 116.128 triệu đồng; đường vào Trung tâm xã Tân Hợp và Khu du lịch sinh thái Thung Khiển với tổng mức đầu tư 72.699 triệu đồng. Về thủy lợi có 4 dự án, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 3 dự án, còn 1 dự án đang tiếp tục thi công là hồ chứa nước Khe Dâu xã Nghĩa Hành. Dự án kiên cố hóa trường lớp học có 68 công trình, trong đó đã hoàn thành quyết toán 56 công trình, 12 công trình đang thi công.


Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn huyện Tân Kỳ, khó khăn lớn nhất là các nguồn vốn cho kiên cố hóa trường học phân bổ chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Trong năm 2010, các dự án kiên cố hóa trường lớp học có 14 công trình, với tổng mức đầu tư được duyệt là 23.859 triệu đồng, hiện nay mới chỉ hoàn thành và phê duyệt quyết toán 1 công trình. Còn lại các dự án đang thi công dở dang và đang tạm dừng vì đến nay chưa được bố trí vốn. Trong khi đó, một số trường (Nghĩa Dũng, Thị Trấn, Kỳ Sơn, Nghĩa Phúc…) đã đập các phòng học cũ trong khi phòng học mới chưa được xây dựng nên học sinh phải học nhờ ở hội quán, nhà văn hóa xóm.


Từ thực tế trên, huyện Tân Kỳ kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh khi phân bổ nguồn trái phiếu cho các dự án, cần bố trí tập trung, tránh dàn trải, đặc biệt ưu tiên dành một phần kinh phí ngân sách tỉnh để phân bổ phần đối ứng đối với các dự án kiên cố hóa trường lớp học.

 

Sau khi nghe báo cáo của huyện và các bên liên quan, đại diện Đoàn giám sát kết luận: về cơ bản, các dự án thuộc vốn trái phiếu chính phủ trên địa bàn huyện Tân Kỳ được đầu tư mang nhiều ý nghĩa về kinh tế xã hội. Huyện đã tích cực bám và nắm vốn nên nguồn vốn thiếu không nhiều, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công cơ bản kịp thời, nhất là các công trình thủy lợi. Đoàn cũng lưu ý huyện rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn đơn vị thi công bởi năng lực của một số đơn vị thi công yếu dẫn đến phải thay thế, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Đối với các công trình giao thông dở dang, nguồn vốn lớn, huyện phối hợp với đơn vị thi công chủ động soát xét đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh. Huyện cần có báo cáo làm rõ hơn thực trạng của các dự án kiên cố hóa trường lớp học để có giải pháp tháo gỡ.


Khánh Ly