Giám sát việc chấp hành Chỉ thị 17 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Nông nghiệp, đoàn kiểm tra của tỉnh phát hiện một số cán bộ vi phạm như đi chậm, không đeo thẻ công chức... 

Chiều 25/12, đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 10 của UBND tỉnh do đồng chí Lê Anh Sơn, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và một số đơn vị trực thuộc.

Đa phần cán bộ, công chức Sở Nông nghiệp chấp hành tốt quy chế văn hóa công sở.
Tại Chi cục Nuôi trồng Thủy sản, cán bộ, công chức đến làm việc đúng thời gian quy định, đeo thẻ đầy đủ.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận sự chuyến biến trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Nông nghiệp như: Việc quán triệt, phố biến các nội dung trong chỉ thị 17 được Sở thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; không còn tình trạng cán bộ uống rượu trước, trong giờ hành chính...

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, lãnh đạo của người đứng đầu đối với việc thực hiện Chỉ thị 17 được thực hiện nghiêm túc, công khai đầy đủ thời gian, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính...

Tuy nhiên, quy chế văn hóa công sở chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời theo quy định hiện hành.
Ông Lê Anh Sơn, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Chi cục Lâm nghiệp khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra nêu ra.

Tuy nhiên, tình trạng cán bộ, công chức của Sở đi làm chậm, chưa đeo thẻ công chức vẫn còn diễn ra. Bộ phận một  cửa còn bố trí chưa đạt yêu cầu. Việc rà soát, bổ sung quy chế văn hóa công sở chưa được thực hiện kịp thời.

Tại Chi cục lâm nghiệp, Chi cục Nuôi trồng thủy sản, các quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc của cơ quan chưa được bổ sung, sửa đổi với quy định hiện hành; vẫn còn có tình trạng cán bộ công chức chưa đeo thẻ công chức.

Đoàn kiểm tra thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp.
Ông Hồ Ngọc Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp cho biết hứa sẽ chỉ đạo các phòng, đơn vị kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp cho biết rằng, trong thời gian qua, Sở đã tăng cường việc quán triệt, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các nội dung của Chỉ thị 17. Song vẫn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Sở sẽ nghiêm túc rà soát để chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

 Phạm Bằng