Giám sát xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại Thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trường đoàn đã có cuộc giám sát xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại Trường THPT Cửa Lò. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo và UBND thị xã Cửa Lò.

Tham quan phòng thực hành môn hóa học của nhà trường.

Trường THPT Cửa Lò, có quy mô 27 lớp, gồm 1.072 học sinh, bình quân 39 học sinh/lớp. Đây là ngôi trường đầu tiên bậc trung học phổ thông trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2004. Từ đó đến nay, nhà trường luôn cố gắng phấn đấu phát huy và nâng cao chất lượng các chuẩn. Nổi bật là chất lượng đội ngũ với 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 22,6% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh và quốc gia đạt 41,5%. Chất lượng giáo dục tăng lên với tỷ lệ học sinh có học lực giỏi chiếm trên 7%. Công tác xã hội hóa tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, cơ sở vật chất được đầu tư trước đây đã xuống cấp; các phòng học chức năng không đảm bảo theo chuẩn mới; thiếu các phòng  sinh hoạt của các tổ chuyên môn; nhà vệ sinh cho học sinh, điều này gây khó khăn cho việc rà soát để trình được công nhận lại theo quy định 5 năm sẽ được công nhận lại.

Đồng chí Trần Công Dương kết luận tại cuộc giám sát.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trần Công Dương đánh giá ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của nhà trường thời gian qua để duy trì và phát huy các chuẩn. Đồng chí cũng cho rằng, bên cạnh chuẩn về tổ chức nhà trường, chuẩn về trình độ đội ngũ, chuẩn về đội ngũ giáo viên, chuẩn về cơ sở vật chất..., thì nhà trường cũng cần chú trọng đến chuẩn trong việc tạo ra nguồn nhân lực cho thị xã mà trọng tâm nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch; nâng cao chất lượng các chuẩn theo hướng thực chất hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn theo chuẩn mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

 Buổi chiều, Ban Văn Hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với UBND thị xã Cửa Lò. 
Lãnh đạo UBND thị xã báo cáo công tác xây dựng trường chuẩn trên địa bàn.
 
Qua cuộc làm việc, đoàn giám sát ghi nhận Cửa Lò là địa phương có tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia cao nhất tỉnh với 95,5%, trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn mức độ II là 27,2%. Kinh nghiệm ở Cửa Lò, đó là xác định rõ, việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Thị xã đã có chính sách khuyến khích thu hút đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giỏi; quan tâm dành nguồn lực đầu tư cơ sở vất chất cho các trường học chủ yếu bằng nội lực là chính, gắn với thu hút nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, con em xa quê và chính nhân dân đóng góp. Thị xã cũng đã làm rõ trách nhiệm của các nhà trường trong việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, chất lượng giáo viên; chăm lo chất lượng giáo dục.
 
Tuy nhiên, trên địa bàn thị xã Cửa Lò có nhiều trường được công nhận đạt chuẩn đã hơn 5 năm, nay cơ sở vật chất ở một số trường đã xuống cấp, thiếu một số phòng học chức năng và so với các tiêu chuẩn mới vẫn chưa đạt. Khó khăn hiện nay là Cửa Lò không được thụ hưởng một chương trình mục tiêu quốc gia nào, trong khi đó nguồn lực dành cho giáo dục lâu nay ở Cửa Lò chủ yếu trích từ nguồn tiền cấp quyền sử dụng đất nhưng ở thời điểm này lại rất khó khăn.
 
Đồng chí Trần Công Dương kết luận tại cuộc giám sát.
 
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trần Công Dương ghi nhận những cố gắng của thị xã Cửa Lò trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm rà soát là các trường đã được công nhận đạt chuẩn để tiếp tuc bổ sung các tiêu chuẩn nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn theo hướng thực chất. Quan tâm quy hoạch trường, lớp, đảm bảo ổn định lâu dài. Trong công tác giáo dục cần quan tâm học đi đôi với làm, giáo dục gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
 

Minh Chi