Giao ban Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 tại Cụm 3

(Baonghean.vn) - Chiều 19/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tại thị xã Cửa Lò đã diễn ra hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thưc hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thuộc 8 đơn vị cụm III: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò. Cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Báo Nghệ An.
 
Nhìn chung, các đơn vị trong cụm đã bám sát Kế hoạch 112/KH-TU, ngày 13/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03 năm 2014 gắn với triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Năm 2014, một số đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên bổ sung vào “đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các đơn vị cũng quan tâm công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó nhiều mô hình, điển hình làm theo tiếp tục được nhân rộng như hiến đất, đóng góp tiền, công sức xây dựng NTM; phong trào làm nhiều việc tốt ở từng đơn vị, tổ chức, đoàn thể; tiết kiệm giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.... 
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Trần Công Dương kết luận tại hội nghị
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Đồng phát biểu
 
Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các đơn vi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các vấn đề cần làm ngay sau kiểm điểm và những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh mới như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, công tác cán bộ, cải cách hành chính và những vấn đề báo chí phản ánh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các vấn đề cần làm ngay ở các cấp. Tỷ lệ giải quyết các vấn đề cần làm ngay sau kiểm điểm ở cấp huyện khoảng 95% vụ việc; cấp cơ sở đạt 85 -90%. Đặc biệt, thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã thực sự tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của người đảng viên. 
Đồng chí Phan Công Lưu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại hội nghị
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Công Dương đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đưa 2 nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức gắn với các nội dung của Chỉ thị 17 và đề án chống tư tưởng, bảo thủ trì trệ của Tỉnh ủy. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình, tăng cường tuyên truyền nhân rộng các điển hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 cũng như việc thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở từng đơn vị, cá nhân.
 
Về Nghị quyết Trung ương 4, đề nghị các đơn vị quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt cho bộ, tăng cường tính phê bình và tự phê bình, từ đó kịp thời phát hiện những yếu kém, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục kịp thời. Tiếp tục giải quyết, khắc phục những vấn đề cần làm ngay chưa hoàn thành và những vấn đề mới phát sinh. Rà soát lại việc xử lý các vụ việc, xử lý cán bộ, công chức và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để tiếp tục chỉ đạo, tạo lòng tin trong nhân dân. Tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của đại hội đảng các cấp, từ đó có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.
 
Tin, ảnh: Mai Hoa