Giao ban công tác Dân vận cụm II

(Baonghean.vn) -  Ngày 23/11, tại Huyện ủy Nghi Lộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận cụm II gồm các đơn vị: Diễn Châu, Yên Thành, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò.

Các đại biểu tham gia hội nghị giao ban cụm II.

Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2015; kết qủa tham mưu, hướng dẫn của Ban Dân vận Huyện ủy trong cụm; các huyện đã giành nhiều thời gian để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức vận động nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Các huyện đã việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, điểm sáng trong thực hiện công tác Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ cơ sở và những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động nhân dân như: vận động nhân dân phát huy nội lực, đóng góp tài sản, vật chất và ngày công trong tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân trong công tác GPMB các dự án đầu tư lớn và trọng điểm của tỉnh; vận động nhân dân trong thực hiện các chính sách về tôn giáo…

Trong thời gian tới, Ban dân vận các đơn vị trong cụm tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân vận, bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến công tác dân vận; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

Bùi Đức Dân

   Ban Dân vận Tỉnh ủy