Giao ban công tác thi đua – khen thưởng Cụm đường 7

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, tại huyện Thanh Chương, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban công tác thi đua – khen thưởng năm 2014, cụm thi đua đường 7. Đồng chí Cao Thị Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ tham dự hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Cụm thi đua đường 7, gồm các huyện có đường biên giới giáp các tỉnh nước bạn Lào (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương), điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, nhất là hệ thống giao thông còn hạn chế; đời sống của nhân dân còn nhiều vất vả. Trong năm qua, trên cơ sở khắc phục những khó khăn, khai thác các lợi thế, từng địa phương đã tổ chức phát động nhiều phong trào, đợt thi đua, như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo quốc phòng – an ninh.... Đặc biệt, phòng trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đã tạo ra nhiều bước chuyển về hạ tầng cơ sở, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở các huyện và thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Gắn với tổ chức các phong trào thi đua, các đơn vị trong cụm cũng đã quan tâm đổi mới công tác thi đua – khen thưởng; nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố điển hình mới, góp phần cổ vũ, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị cụm thi đua đường 7 đã nêu một số hạn chế, tồn tại, trong đó đáng quan tâm là các phong trào thi đua chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, các đơn vị cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, đó là tập trung rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2010 – 2015 để đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ gần đạt. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, đảm bảo phát huy được tinh thần thi đua trong các tập thể và cá nhân.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã thống nhất suy tôn đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho huyện Con Cuông và xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương) vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2014.    

MINH CHI