Giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng Cụm 1

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, tại Nghi Lộc, Ban tổ chức Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác xây dựng đảng Cụm 1, gồm 7 huyện, thành, thị ủy: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, TP Vinh, Hưng Nguyên, Cửa Lò và 2 đơn vị trực thuộc (Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy khối CCQ tỉnh). Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


6 tháng đầu năm, Ban tổ chức các huyện, thành thị ủy, đảng ủy trực thuộc ở cụm 1 đã tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Sau hội nghị kiểm điểm, các đơn vị đã đề ra được 60 việc cần làm ngay và phân công trách nhiệm thực hiện, bước đầu đem lại một số kết quả trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vụ việc nổi cộm, bức xúc. Công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chủ động, có chất lượng hơn; khắc phục được hạn chế, khuyết điểm về 3 nội dung trong tham mưu, thực hiện, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý.

  Bám sát các nội dung của Nghị quyết số 09- NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng”, các đơn vị đã tham mưu nhiều giải pháp nhằm tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng như Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Thành ủy Vinh, đánh giá “Kế hoạch xóa yếu, giảm trắng” của Nghi Lộc… tạo được chuyển biến về chất lượng các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

 

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nhất là những nơi chưa có chi bộ đảng, vùng nông thôn được các đơn vị quan tâm. Tính đến hết tháng 5 năm 2013, toàn cụm đã kết nạp được 746 đảng viên mới (đạt 39% kế hoạch)…

 

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đề xuất, kiến nghị tỉnh, Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ.


Kết luận, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đề nghị các đơn vị tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với cụ thể hóa Nghi quyết 09- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Trung ương 4, trọng tâm là khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, triển khai kịp thời, có chất lượng những việc cần làm ngay nhất là ở hệ thống cấp xã và một số nghị quyết, đề án quan trọng khác. Bên cạnh đó, hoàn thiện các hồ sơ quản lý theo phân cấp; thực hiện sơ, tổng kết các nghị quyết của TƯ, của tỉnh. Quan tâm phát triển đảng viên vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số và trong các loại hình doanh nghiệp…/.


Khánh Ly