Giao ban hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2012

(Baonghean.vn) - Chiều nay 3/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức giao ban hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2012. Tham dự có đại diện Bộ KH&CN, Viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Bắc Trung bộ, Phân viện nghiên cứu NTTS Bắc Trung bộ, Sở KH&CN và các huyện, phòng, ban lĩnh vực KH&CN. 
 


Trong 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động chỉ đạo và quản lý của Sở KH&CN đối với cấp huyện thực hiện kịp thời và thường xuyên. Các hoạt động tham mưu tư vấn, nghiên cứu và ứng dụng KHCN, công tác quản lý đo lường chất lượng và đưa thông tin KH&CN về cơ sở được các hội đồng KH&CN cấp huyện thực hiện đầy đủ và có hiệu quả cao. Cũng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn các huyện, thành thị đã xây dựng được trên 88 mô hình bước đầu được đánh giá tốt. Tuy nhiên, hoạt động tư vấn của hội đồng KHCN tại một số huyện còn yếu, phần lớn chưa có chương trình, nhiệm vụ hoạt động dài hạn, còn bị động lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng.
 
Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện các đề tài, dự án, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện và đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong hoạt động khoa học trong thời gian tới.
 
Trước đó, sáng ngày 3/8, các đại biểu đã đi tham quan mô hình nuôi cá rô đầu vuông tại Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An; mô hình trồng hoa, cây cảnh; mô hình sản xuất máy nông nghiệp của Công ty Vinh Quang tại xã Diễn Hồng và mô hình nuôi cá vược thương phẩm, nuôi cua lồng tại xã Diễn Vạn. 
 

 
   Mô hình nuôi cá rô đầu vuông tại Trung tâm giống thủy sản Nghệ An.


Phạm Bằng