Giao ban tổ chức cơ sở đảng cụm I, quý I

(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, Đảng ủy Khối  các cơ quan cấp tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban tổ chức cơ sở đảng cụm I, quý I năm 2014.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Trong quý I, Đảng bộ đã tập trung tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn. Tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập các nghị quyết, kết luận của Hội nghị. Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”  từ chi bộ. Các cấp ủy cơ sở đã tiến hành xây dựng và triển khai chương trình công tác, đăng ký nội dung thi đua năm 2014. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo thời gian tới, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo chuyên môn bám sát chức năng; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối  về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; lãnh đạo thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính  trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh…
 
Thanh Lê