Giao ban trực tuyến toàn quốc về xây dựng phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày, 25, 26/4, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến Tập huấn cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013.

Dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Thái Văn Hằng, Lê Xuân Đại ; Đại tá Nguyễn Sỹ Hội - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Bùi Hoài Thanh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các Sở, phòng ban cấp tỉnh..Giao ban trực tuyến tập huấn xây dựng khu vực phòng thủ tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng KVPT vững chắc là một chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; là sự phát triển cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI), Nghị quyết 28-NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới...bước đầu đạt được kết quả quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, truyền đạt các nội dung về các trạng thái quốc phòng của đất nước, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị định của chính phủ về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, nội dung và phương pháp diễn tập…Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các đại biểu với cương vị là người lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ phải phát huy trí tuệ, nắm bắt tốt các nội dung được giới thiệu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Qua hội nghị này phải tạo bước chuyển biến mới về nhận thức trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; đề xuất được những giải pháp xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ ở ngành, địa phương mình, các địa phương cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nhiệm vụ ở cấp mình và cấp dưới tốt hơn, có kế hoạch xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ thiết thực, hiệu quả, trong đó nội dung diến tập phòng thủ, chủ động có phương án, không để xẩy ra các tình huống bất ngờ…UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào kết quả xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, nghiên cứu, bổ sung, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với cũng cố quốc phòng-an ninh…

Đối với các đơn vị quân đội phải phối hợp thật tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa phương vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới./.


Văn Đông – Bộ CHQS tỉnh.