Giữ bình yên biển quê hương

Liên tục từ năm 2003 đến năm 2006 đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, một Bằng khen của Bộ Quốc phòng, nhiều Bằng khen của Bộ Tư lệnh QK4 và các cấp, cùng hàng trăm đồng chí được biểu dương khen thưởng - Thành tích đó thể hiện những nỗ lực lớn của LLVT thị xã Cửa lò trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và tinh thần thi đua quyết thắng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thi đua phấn đấu rèn luyện con người mới trong LLVT, cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ huy quân sự đã đặc biệt quan tâm tập trung cho nhiệm vụ này. Hàng năm có gần 680 chiến sỹ DQTV, 2.700 học sinh các trường THPT, 1.250 sinh viên trường Trung cấp Du lịch - TM Nghệ An, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cơ quan quân sự và lực lượng DBĐV được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ quân sự địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội.; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị đóng quân trên địa bàn.v.v... Quá trình hành động thiết thực, hiệu quả đó đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu như BCH quân sự thị xã, lực lượng dân quân các phường xã Nghi Hương, Nghi Thu, Nghi Hải, Nghi Tân, Công ty cổ phần môi trường đô thị Cảng Cửa Lò.

Trong phong trào thi đua làm tốt chức năng tham mưu thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ sở xã phường, cụm ATLC - SSCĐ, LLVT thị xã đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ bí thư - chính trị viên, chỉ huy trưởng quân sự, tự vệ trưởng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Công tác ký kết phối hợp hoạt động giữa các ban ngành, đoàn thể địa phương được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần gương mẫu tập trung trong công việc, thường xuyên bám sát cơ sở nắm chắc tình hình địa phương, tham mưu đề xuất kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp xảy ra trong nội bộ nhân dân. Qua phân loại hàng năm, 100% xã phường đạt vững mạnh toàn diện. Tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ có các xã phường Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Hải.

Một mục tiêu xuyên suốt trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thị xã Cửa Lò là thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đẩy mạnh xây dựng chính quy. Đó là đồng thời với nhiệm vụ tham mưu, LLVT thị xã đã triển khai chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống các kế hoạch A, kế hoạch B... Kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi (cán bộ sỹ quan cơ quan quân sự 100% khá giỏi). Công tác diễn tập làng xã chiến đấu kết hợp phòng chống thiên tai bão lụt, phòng chống cháy rừng được quan tâm đúng mức, qua diễn tập đã tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương. 3 năm qua đã huy động được hàng ngàn ngày công của lực lượng DQTV tham gia phòng chống lụt bão có hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lực lượng nòng cốt... Công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của địa phương với 100% hoàn thành chỉ tiêu giao và chất lượng quân nhân nhập ngũ đạt cao. Chính sách hậu phương quân đội được tham mưu phối hợp giải quyết tốt, đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng không để đơn thư khiếu kiện xẩy ra.

Thượng tá Nguyễn Trọng Huệ - Chỉ huy trưởng BCH quân sự Cửa Lò, người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua 5 năm liền (2003 đến 2006), cho biết: "Trong tình hình mới, những năm tới trên địa bàn thị xã du lịch biển Cửa Lò vẫn còn không ít khó khăn. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và thiên tai còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ lao động ở cơ sở xã phường thiếu việc làm nhiều, mặt trái cơ chế thị trường có những tác động không nhỏ. Để phong trào thi đua tiếp tục thực sự là động lực thúc đẩy phát huy hiệu quả nhân tố con người của LLVT, mỗi cán bộ, chiến sỹ sẽ quyết tâm phấn đấu vươn lên thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát triển KT - XH xây dựng thị xã Cửa Lò thành đô thị du lịch biển xanh - sạch - đẹp, văn minh".


Bài, ảnh: Đình Sâm, Trọng Lộc