Gỡ khó trong phát triển đảng viên nông thôn

(Baonghean.vn) - Những năm qua, Đảng bộ xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đảng chăm lo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đình Bình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tân, cho biết: Đảng bộ xã Quỳnh Tân hiện có 342 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ ( trong đó 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ tram y tế và 16 chi bộ nông thôn).

Ban thường vụ đảng bộ xã Quỳnh Tân họp bàn giải pháp kết nạp đảng viên

Những năm trước đây, Quỳnh Tân cũng như nhiều địa phương khác gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng, bởi hầu hết đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) học xong THPT đều thoát ly khỏi địa phương đi học tập và làm ăn ở nơi khác; một số ĐVTN ở lại địa phương chưa có ý thức phấn đấu vào Đảng. 

Chính vì vậy, để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển Đảng,  Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Tân đã tập trung lãnh đạo các đoàn thể, các chi bộ đảng thực hiện việc rà soát lại nguồn phát triển đảng để chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó phát hiện những nhân tố điển hình.

Đối với chi bộ đảng ở địa bàn khó khăn, ban thường vụ đảng ủy xã luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là những quần chúng có nguyện vọng, ý chí phấn đấu vào Đảng. Qua đó, phát hiện những quần chúng ưu tú, hướng dẫn cho cấp ủy, chi bộ theo dõi giúp đỡ. 

Chi bộ thôn 4 có 198 hộ dân với 979 nhân khẩu, đây là một chi bộ đặc biệt khó khăn trong phát triển đảng viên đến nay chi bộ cũng đã có 7 đảng viên, trong đó, có 2 đảng viên trẻ tuổi vừa được kết nạp. 

Đồng chí Hồ Bá Thường, Bí thư Chi bộ thôn 14 cho biết: “Nhiều năm nay, công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, thậm chí gần 11 năm liền chi bộ không kết nạp được đảng viên nào, do không có nguồn. Vừa qua, chi bộ vừa kết nạp được thêm 2 đảng viên.  Trong đó, có đảng viên Đậu Văn Thủy, là một đoàn viên năng động, tích cực vận động đoàn viên, thanh niên trong thôn tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên xã”.

Đảng viên trẻ Đậu Văn Thủy chia sẻ: “Là một đảng viên trẻ, tôi luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, cùng cấp ủy, chi bộ động viên nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương”. 

Trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy xã Quỳnh Tân luôn coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng, không chạy theo số lượng; coi công tác phát triển đảng viên là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại chi bộ đảng vững mạnh hàng năm. 

Nhờ những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, những năm trở lại đây, Đảng bộ xã Quỳnh Tân luôn vượt chỉ tiêu đề ra và là một trong những đơn vị tốp đầu của huyện Quỳnh Lưu về tỷ lệ kết nạp đảng viên trẻ.

Mô hình phát triển kinh tế của đảng viên trẻ Hồ Trọng Hùng, ở chi bộ 15.

Chỉ tính riêng 2 năm 2014, 2015  và 6 tháng đầu năm 2016, toàn xã đã theo dõi kết nạp được 32 đảng viên mới, những quần chúng ưu tú được kết nạp đều đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình với các phong trào, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển Đảng nói riêng,  thời gian tới, Đảng ủy xã Quỳnh Tân đang tập trung lãnh đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. 

Trước hết, các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các đoàn thể quần chúng trong việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng. 

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

 Đảng ủy xã thống nhất việc tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật  Đảng; coi trọng công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng trong ĐVTN; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Toàn

Đài TT – TH Quỳnh Lưu