Gợi ý đáp án 24 mã đề tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tiếng Anh là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh làm 50 câu trắc nghiệm trong 60 phút. Đề tiếng Anh gồm 24 mã với các câu hỏi được xáo trộn từ 4 đề gốc, đảm bảo thí sinh cùng một phòng không thể nhìn nhau.

Đề thi môn tiếng Anh:

 (Dấu khoanh tròn là của thí sinh, không phải đáp án chính thức).


Gợi ý đáp án:

Mã đề 401:

Mã đề 402:

Mã đề 407:

Mã đề 408:

Mã đề 409:

Mã đề 410:

Mã đề 415:

 

Mã đề 423: