Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Lịch sử

Môn thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 là Lịch sử vừa kết thúc. Dưới đây là đề bài và đáp án môn Sử vừa được các thí sinh hoàn thành trong ngày thi đầu tiên...
 
 
Đề thi môn lịch sử
 
Gợi ý đáp án:
 
Câu 1:.
 
A. Hoàn cảnh:
 
- Từ ngày 6/1 đến 7/2 năm 1930 dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc . Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại cảng Cửu Long (Hương Cảng) Trung Quốc
 
- Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó bản cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã được hội nghị thông qua với nội dung:
 
B. Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị:
 
- Xác định con đường Việt Nam phải trải qua: Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến tới Xã hội Cộng sản
 
- Nhiệm vụ của Cách mạng là phải đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập tư do, lập ra chính phủ công – nông – binh; tịch thu hết sản nghiệp của đế quốc làm cách mạng ruộng đất
 
- Lực lượng tiến hành cách mạng là công dân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức …phú nông, trung, tiểu địa chủ thì phải lợi dung hoặc trung lập
 
- Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam đây là đội tiên phong của giai cấp công nhân lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nên tảng tư tưởng
 
- Cách mạng Việt Nam phải là bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới
 
C. Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh
 
- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo kết hợp giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giải cấp.
 
- Cương lĩnh đã toát lên tư tưởng độc lập dân tộc và tự do gắn liền với giải phóng giai cấp
 
Câu 2:
 
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:
 
A. Nguyên nhân chủ quan:
 
Thứ nhất: Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị quân sự độc lập tự chủ sáng tạo, đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam với phương pháp đấu tranh linh hoạt kết hợp đấu tranh quân sự chính trị và ngoại giao:
 
+ Ngay từ đầu cuộc kháng chiến, Đảng đã xác định được nhiệm vụ chung và riêng của 2 miền Nam - Bắc. Phát huy được sức mạnh của từng miền đồng thời hướng tới nhiệm vụ chung là phải đoàn kết giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
 
+ Ở mỗi giai đoạn, đối phó với mỗi chiến lược của Mỹ, Đảng ta luôn đề ra được phương pháp đấu tranh đúng đắn phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân.
 
Thứ 2:  Nhân dân ta có lòng yêu nước đoàn kết nhất trí lao động cần cù chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà. Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc kháng chiến ở hai miền:
 
+ Truyền thống yêu nước của nhân dân ta đã được đúc kết từ ngàn đời và thể hiện qua những việc làm cụ thể như : Hăng hái sản xuất, xây dựng hậu phương, xung phong ra tiền tuyến
 
+ Thắng lợi miền Nam và thống nhất đất nước là sự ủng hộ to lớn của nhân dân miền Bắc cả về vật chất và tinh thần
 
B. Nguyên nhân khách quan
 
- Nhờ sự phối hợp chiến đấu đoàn kết giúp đỡ cùng chống kẻ thù chung của ba nước Đông Dương, sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hòa bình dân chủ trên thế giới. Nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác; phong trào nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của dế quốc Mỹ:
 
+ Tháng 4/1970 hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương đã được họp ở Hà Nội cam kết cùng chống Mỹ. Liên minh chiến đấu của ba nước được ra đời
 
+ Trong năm 1950 Trung Quốc và Liên Xô đã đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam , đây là hai nước đầu tiền cũng là hai nước tích cực giúp đỡ nhân dân Việt Nam cả về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
 
+ Các cuộc mít tinh biểu tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới là sự ủng hộ to lớn về mặt tinh thần với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
 
Câu 3
 
A. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc
 
Từ ngày 25/4 đến 26/6/1945 Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước để thông qua bản Hiến chương và thành lập Liên hợp quốc
 
Ngay từ khi ra đời Liên hợp quốc đã đề ra các nguyên tắc hoạt động như sau:
 
+ Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc ra và quyền tự quyết của các dân tộc.
 
+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
 
+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
 
+ Giải quyết các biện pháp tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
 
+ Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh , Pháp, Trung Quốc).
 
B.
 
- Giải thích tại sao Liên Hợp quốc xác định một trong các nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình:
 
+ Liên hợp quốc được thành lập với vai trò là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới do đó mọi tranh chấp quốc tế phải được thực hiện bằng biện pháp hòa bình để đảm bảo mọi quốc gia lớn nhỏ đều có quyền bình đẳng trước luật pháp quốc tế
 
- Liên hệ thực tế với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam hiện nay:
 
+ Từ tháng 5 năm 2014 Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đồng thời có nhiều hành động gây hấn đe dọa đối với ngư dân Việt Nam khi đánh bắt cá trong vùng chủ quyền của Việt Nam.
 
+ Chính phủ Việt Nam đã dùng mọi biện pháp hòa bình kêu gọi Trung Quốc kiềm chế và cùng ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề trong hòa bình hợp với luật pháp quốc tế
 
+ Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã lên tiếng ủng hội những đường lối giải pháp hòa bình của chính phủ Việt Nam đồng thời lên án những hành động hung hãn của Trung Quốc, kêu gọi Trung Quốc kiềm chế và không sử dụng vũ lực.
 
Gợi ý đáp án, lời giải mang tính tham khảo và được thực hiện bởi các thầy cô thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục Việt Nam, cũng là một địa chỉ luyện thi uy tín bậc nhất hiện nay.
 
Theo GDVN