Góp phần để Anh Sơn trở thành vùng kinh tế động lực Tây Nam

(Baonghean.vn)  - Chiều 20/5, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo huyện Anh Sơn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Nghệ An trên địa bàn. Làm việc với Báo Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, một số phòng, ban, liên quan.
 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả tuyên truyền và phát hành báo của huyện Anh Sơn trên báo Nghệ An.
 
Báo cáo tổng hợp công tác tuyên truyền của huyện Anh Sơn trên Báo Nghệ An cho thấy, từ đầu năm 2013 đến nay số lượng các bài viết đăng tải khá nhiều với số lượng 62 bài, cập nhật tương đối toàn diện các lĩnh vực kinh tế- xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy số lượng tin, bài nhiều nhưng chưa có nhiều chuyên đề, bài viết sâu tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc; chưa chỉ đạo thực hiện tốt việc hồi âm, trả lời những vấn đề báo nêu. Về công tác phát hành và sử dụng báo theo các chỉ thị của Đảng, Anh Sơn tuy đã có sự nỗ lực song mới chỉ đạt 91,02%, vẫn còn 5 chi bộ trực thuộc còn trắng báo Nghệ An, một số đảng bộ nông thôn vẫn chưa đặt mua báo cho các chi bộ, các tổ chức chính trị trực thuộc...
 
Tại buổi làm việc, Ban Biên tập Báo Nghệ An và lãnh đạo huyện Anh Sơn đã thảo luận, thống nhất một số giải pháp nhằm tăng cường phối hợp công tác tuyên  truyền; công tác phát hành, sử dụng báo Nghệ An nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Đảng. Theo đó, tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng Anh Sơn trở thành vùng kinh tế động lực Tây Nam Nghệ An, tập trung tuyên truyền các đề án, kết quả thực hiện các chương trình nghị quyết, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.... và đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện phát hành và sử dụng báo có hiệu quả.
 
Đồng chí Thái Doãn Hữu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn phát biểu.
Đồng chí Lê Hồng Vinh kết luận buổi làm việc.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cảm ơn Báo Nghệ An trong việc tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên, định hướng dư luận, hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền, hồi âm đơn thư, công tác phát hành sử dụng báo Đảng...,  thời gian tới, BTV Huyện ủy sẽ chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong thời gian tới hợp lý trong từng thời điểm;có bộ phận chuyên môn, chuyên trách để phối hợp xử lý trả lời đơn thư; tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt việc mua và sử dụng báo Đảng theo các chỉ thị của Đảng.
 
Hữu Nghĩa- Đức Chuyên