Góp ý Đề án phát triển du lịch Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 - 2020

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 25/4, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2015. Đặc biệt tại cuộc họp lần này huyện Quỳnh Lưu cũng tiến hành lấy ý kiến các ban ngành góp ý vào Đề án Phát triển du lịch huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 - 2020. 
 
Trong tháng 4, huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh vụ xuân năm 2015. Đến nay, có khoảng 500 ha lúa đã trổ bông. Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. 33 xã, thị trấn triển khai tiêm phòng vụ xuân, trong đó có 8 xã đã hoàn thành tiêm phòng. Huyện đã chỉ đạo các xã, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; trong tháng đã trồng được 120 ha rừng. Có 8 chủ dự án vay vốn đóng tàu triển khai đóng tàu theo nghị định 67 tại 4 xã; cấp giấy chứng nhận tàu cá cỡ nhỏ được 172 tàu.
 
Trong tháng tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản là gần 4.160 tấn, lũy kế 4 tháng trên 13.460 tấn, đạt 24,04% kế hoạch năm. Đã sản xuất được 28,3 triệu con tôm sú. Chăm sóc các bãi nuôi đang còn ngao, những bãi ngao sau khi có dịch bệnh đang tiến hành cải tạo theo đúng quy trình kỹ thuật, chờ điều kiện thuận lợi mới thả ngao mới. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tập trung GPMB các dự án đường Thạch - Thanh - Lương và các công trình trọng điểm, tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công, xây lắp đúng thiết kế bản vẽ được duyệt và đốc thúc các công trình còn chậm.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Tại cuộc họp lần này, huyện Quỳnh Lưu cũng đã tiến hành cho ý kiến vào các báo cáo quan trọng khác như báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2014; báo cáo kết quả 3 năm triển khai thưc hiện đề án 07 của Ban chấp hành huyện ủy về thực hiện nghị quyết 03 của Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020. Đặc biệt là xin ý kiến các đại biểu góp ý xây dựng vào Đề án phát triển du lịch huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 - 2020.
 
Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tháng 5/2015, huyện cần tập trung vào việc xây dựng nông thôn mới, cần phải giao trách nhiệm cho các cấp, ngành có liên quan. Cùng với MTTQ triển khai tháng Vì người nghèo đạt kết quả cao. Chỉ đạo các nhà trường cùng với huyện đoàn triển khai kế hoạch sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi. Chủ động các phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và phương án thi tuyển sinh vào lớp 10; cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đối với thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh cần có chiến lược dài hơi; cần có một số cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp, loại hình...Đối với đề án phát triển du lịch huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 - 2020 cần định hướng phát triển du lịch một cách cụ thể, thiết thực, phân chia vùng miền gắn với loại du lịch; thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. /. 
 
Bích Thuận
Đài TT-TH Quỳnh Lưu