Góp ý kiến Dự thảo Luật Hợp tác xã

(Baonghean.vn) - Ngày 17/4, tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, Vụ HTX - Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành và HTX trong tỉnh.Đại diện các HTX tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh và các HTX thành viên đã tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp các ý kiến tham gia Dự thảo Luật HTX sửa đổi. Tại điều 8, mục 4 về gắn kết kinh tế của thành viên với HTX, Liên hiệp HTX, cần bổ sung phù hợp với điều 49 chương V.

Cụ thể là: thành viên được hưởng thu nhập còn lại theo mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ và theo vốn góp. Điều 9, mục 1, đề nghị sửa lại: chỉ theo điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh của HTX, Liên hiệp HTX. Không đặt quy định hướng dẫn của Chính phủ (áp dụng cho cả mục 1, khoản g, điều 17). Điều 10, mục 7: Quy định này không phù hợp với chế độ kế toán thống kê và phương pháp tính chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh dịch vụ, tài chính. Nếu có thể tính riêng được phần thu nhập này sẽ quy định trong phương pháp hạch toán kế toán và phân phối thu nhập của điều lệ HTX mà không điều chỉnh lại luật HTX. Ngoài ra, còn các ý kiến sửa đổi, bổ sung một số chương, điều khác.v.v…
 
Tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh và các HTX thành viên cũng kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu các ý kiến đóng góp, các nội dung phản ánh để có ý kiến thảo luận thông qua Luật HTX (sửa đổi) tại các kỳ họp Quốc hội khoá XIII sắp tới. Đồng thời trong quá trình theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, tổ chức thi hành Luật HTX và củng cố tổ chức HTX theo chủ trương Nghị quyết của TƯ Đảng, Chính phủ đối với thành phần kinh tế tập thể, các loại hình HTX tỉnh Ngfhệ An, đề nghị có những hoạt động giám sát, kiểm tra với các ngành, các địa phương về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể (nòng cốt là HTX), nhằm đưa khu vực kinh tế tập thể tỉnh nhà ngày càng phát triển.


Quỳnh Lan