Gửi hồ sơ danh thắng Tràng An tới Trung tâm Di sản thế giới

Chiều 11/1, ông Phan Đình Tân, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH, TT&DL cho biết: Hồ sơ quần thể danh thắng Tràng An đã được UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng, bổ sung, sửa chữa theo đúng góp ý của Trung tâm Di sản Thế giới và các quy định của UNESCO tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới.

Vì vậy, Bộ VH, TT&DL gửi và đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam có công hàm gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO (kèm theo hồ sơ quần thể Danh thắng Tràng An) trước ngày 31/1/2013, để danh thắng Tràng An được xem xét công nhận là Di sản Thế giới năm 2014.


Theo (cand.com.vn) - HL