Hà Nội: Hai năm, kỷ luật 19 cán bộ quản lý thị trường

 
Chiều 2/4, bà Nguyễn Thị Như Mai, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết trong hai năm, Chi cục đã cách chức, miễn nhiệm 19 cán bộ, công chức quản lý thị trường vi phạm quy định của ngành.

Những người bị miễn nhiệm bao gồm 7 đội trưởng, 1 trưởng phòng, 2 phó đội trưởng, 9 công chức. Đồng thời, đơn vị này cũng chuyển đổi vị trí công tác của 60 công chức, luân chuyển vị trí 6 đội trưởng.

Bà Như Mai cũng cho biết công tác khen thưởng phải đi đôi với kỷ luật nhằm lành mạnh hóa đội ngũ quản lý thị trường, để đội ngũ cán bộ công chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và ngành. 
Sau khi chấp hành kỷ luật, cán bộ công chức đã nhận thức đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; đồng thời cảm ơn lãnh đạo Chi cục tạo cơ hội để họ khẳng định lại mình, không ai có hành vi tiêu cực.

Việc xử lý kỷ luật những người vi phạm quy định của ngành cũng có tác dụng răn đe các cán bộ, công chức khác khi thực hiện nhiệm vụ công tác.

Cũng để minh bạch hóa công tác quản lý thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong điều kiện khó khăn này; bắt đầu từ tháng 4, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu tất cả các đội quản lý thị trường khi kiểm tra các đối tượng này phải có ý kiến của lãnh đạo Chi cục. Chi cục không cho phép các Đội quản lý thị trường tùy tiện kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; trong đó có việc tổ chức sát hạch trình độ cán bộ, năng lực của cán bộ chủ chốt.

Chi cục cũng thành lập đoàn kiểm tra công vụ do Chi cục trưởng làm trưởng đoàn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ đối với công chức đang trong quá trình thực thi công vụ.

Với những cán bộ, công chức không thực hiện đúng quy định của pháp luật và ngành, Chi cục kiên quyết xử lý nghiêm./.

Theo TTXVN - MĐ