Hà Nội tăng giá vé xe buýt từ 1/5

Giá vé xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng từ 28 đến 40% đối với vé lượt và từ 11 đến 43% với vé tháng.
 
 
Cụ thể, giá vé lượt đối với các tuyến có cự ly dưới 25km tăng từ 5.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt, tăng 40%; tuyến từ 25-30km tăng từ 6.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt, tăng 16% và tuyến có cự ly trên 30km tăng từ mức 7.000 đồng lên 8.000 đồng/lượt, tăng 14%.
 
Vé tháng sẽ tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng/tháng đối với những đối tượng ưu tiên gồm học sinh, sinh viên, người cao tuổi, công nhân các khu công nghiệp (một tuyến) còn loại ưu tiên liên tuyến tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng.
 
Giá vé xe buýt Hà Nội sẽ tăng từ ngày 1/5 tới
 
Những đối tượng không thuộc diện ưu tiên nhưng mua theo hình thức tập thể cũng được giảm 30%, cụ thể vé một tuyến là 70.000 đồng và liên tuyến là 140.000 đồng. Các đối tượng không thuộc diện ưu tiên, giá vé một tuyến tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, tăng 11% và liên tuyến tăng từ 140.000 đồng lên 200.000 đồng, tăng 43%.
 
Mức điều chính tăng giá vé xe buýt sẽ được áp dụng từ ngày 1/5 tới đây.
 
Theo Sở Giao thông Vận tải, sau khi tăng giá vé xe buýt sẽ tăng doanh thu, từng bước giảm trợ giá từ ngân sách Nhà nước. Việc tăng doanh thu từ đợt điều chỉnh giá này nhằm đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho xe buýt, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng vùng phục vụ để người dân lựa chọn phương tiện xe buýt cho nhu cầu đi lại trên địa bàn, hạn chế phương tiện cá nhân.
 
Theo Vietnam.net