#Hải quan Nghệ An

19 kết quả

Hải quan Nghệ An

Nghệ An, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 800 triệu USD

(Baonghean.vn) - Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, hoạt động XNK và công tác thu ngân sách nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hải quan Nghệ An triển khai nhiều biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, nên hoạt động XNK chuyển biến tích cực.
Hải quan

Nghệ An: Hơn 727 triệu USD kim ngạch xuất khẩu

(Baonghean.vn) - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu... nên kim ngạch XNK và nguồn thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao.
Lễ thương cờ tàu HQ

Lễ thượng cờ tàu HQ tại Cảng Bến Thủy

(Baonghean.vn) - Tổng cục Hải quan trang bị tàu HQ và ca nô hiện đại cho Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển, đồng thời tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Hải Quan Nghệ An rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

Hải Quan Nghệ An rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

(Baonghean.vn) - Theo chủ trương của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK cấp Cục tại các Chi cục cửa khẩu, ngoài cửa khẩu. Kết quả đến tháng 6/2016, thời gian từ khi tiếp nhận tờ khai đến khi quyết định thông quan vào khoảng 12 giờ đồng hồ.
Nghệ An: 3 tháng xuất nhập khẩu đạt 140 triệu USD

Nghệ An: 3 tháng xuất nhập khẩu đạt 140 triệu USD

(Baonghean.vn) - 3 tháng đầu năm 2016, tại Hải quan Nghệ An có 162 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu với tổng số 2.776 tờ khai (tăng 400 tờ khai so với cùng kỳ năm 2015), trong đó luồng xanh là 1.435 tờ, luồng vàng 1.100 tờ và luồng đỏ 241 tờ.