Hạn cuối thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia là trước ngày 15-4

Theo dự thảo Quy chế kỳ thi THPT quốc gia vừa được Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) bàn thảo, có một số điểm thay đổi so với dự thảo công bố ban đầu.

Trong đó, Bộ GD và ÐT dự kiến tổ chức cụm thi gồm: Cụm thi liên tỉnh (cho thí sinh của ít nhất hai tỉnh) và cụm thi tỉnh cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT (trong trường hợp có đề nghị của UBND tỉnh). Ðối với những vùng đặc biệt khó khăn, Bộ GD và ÐT sẽ thống nhất với UBND tỉnh để đặt địa điểm thi phù hợp, tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh. Bộ GD và ÐT giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi cho các trường đại học.

Ðáng chú ý, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh là trước ngày 15-4 hằng năm (thay vì trước ngày 1-4). Ngoài ra, bài thi tự luận và trắc nghiệm của thí sinh sẽ được chấm theo thang điểm 10 (thay vì thang điểm 20) với điểm lẻ đến 0,25; không quy tròn điểm. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, không có bài thi nào từ một điểm trở xuống sẽ có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện được công nhận tốt nghiệp...

Theo Nhandan