Hàng nghìn nông dân vùng biên Quế Phong, Tương Dương sản xuất giỏi

(Baonghean.vn) -  Ngày 2/12, huyện Tương Dương và Quế Phong tổ chức tuyên dương nông dân xuất sắc trong phòng trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2016.

* Ở Tương Dương: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân huyện đẩy mạnh trong 5 năm qua. Hội chủ động xây dựng các mô hình điểm về sản xuất, kinh doanh giỏi, đồng thời phối hợp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân như chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nâng cao trình độ, tín chấp vay vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm.

 

Anh Trần Văn Thắng - Bản Cảnh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ảnh Hoàng Minh

Với nhiều cách làm thiết thực và sáng tạo, phong trào đã thu hút, khích lệ đông đảo hội viên nông dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và nội lực gia đình để vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đến năm 2016, toàn huyện có 3.231 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 666 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 585 hộ cấp cơ sở, 95 hộ cấp huyện, 10 hộ cấp tỉnh và 6 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương.

Từ phong trào đã làm thay đổi nếp nghĩ của đồng bào các dân tộc vùng cao. Xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây con mới như nuôi lợn rừng, trồng nấm, trồng hoa, cây cảnh, phát triển ngành nghề.

Dịp này, huyện biểu dương 64 điển hình nông dân xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011- 2016, bầu 4 đại biểu đi dự hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh cấp tỉnh. 

 

Huyện Tương Dương tuyên dương các điển hình sản xuất giỏi. Ảnh HM

* Trong 5 năm qua huyện Quế Phong có nhiều giải pháp để ổn định vĩ mô, đề ra nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Do vậy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Quế Phong không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Theo thống kê năm 2012 huyện Quế Phong có 1.102 hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở cả 4 cấp, thì năm 2016 đã tăng lên  3.572 hộ.

Các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút được hàng ngàn lao động tham gia sản xuất. cho thu nhập bình quân mỗi hộ trên 100 triệu đồng. Như bà Ngô Thị Sửa, Thái Diệu; Hồ Văn Khương chăn nuôi lợn thịt, Vịt, cá kết hợp với trang trại tổng hợp.  Hay ông Thò Bá Vừa ở Tri Lễ, Hà Văn Tĩnh ở Thông Thụ đã biết phát huy thế mạnh của địa phương để chăn nuôi đại gia súc mang lại thu nhập cao. Các hộ không chỉ làm giàu cho bản thân  mà còn giúp cho người lao động có thêm việc làm, người nghèo vay vốn để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quế Phong xuống từ 3-4% năm.

Hoàng Minh - Vân Thanh