Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Sáng 1/8, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ-Vị thành niên (CSAGA) tổ chức hội thảo “Công tác thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình”.                                        Toàn cảnh hội thảo.
 
Luật Phòng chống bạo lực gia đình do Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 1/7/2008. Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể chế hoá chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề phòng chống bạo lực gia đình. Việc thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của từng gia đình và toàn xã hội.

Trong những năm qua, việc triển khai thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh được cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật phòng chống bạo lực gia đình nói riêng được triển khai một cách đồng bộ; giúp mọi người từng bước nhận thức được hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận “Chia sẻ công tác xử lý người gây bạo lực gia đình” của Cơ quan cảnh sát điều tra; “Kết quả triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình” của Sở Tư pháp; ý kiến đóng góp từ quá trình thực tiễn triển khai luật phòng chống bạo lực ở hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương… Qua đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật PCBLGĐ. Các ý kiến tập trung cơ bản về vấn đề phòng, ý thức chống bạo lực gia đình của mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.


Thanh Phúc