HĐND huyện Hưng Nguyên tiến hành kỳ họp thứ 12, khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 17 và 18/7, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tiến hành kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình KT-XH, AN- QP 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, quyết định một số vấn đề quan trọng trong phạm vi thuộc thẩm quyền HĐND.
 
6 tháng đầu năm 2015 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, dịch bệnh gây hại trên các loại cây trồng, cuối vụ xuân  đên nay nắng hạn gay gắt ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị , các cấp ngành và nhân dân nên kinh tế xã hội huyện nhà vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt gần 1.900 tỷ  đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt gần 50% so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt trên 31 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và đạt 39,3 %  dự toán  HĐND huyện giao. Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư tiếp tục được tăng cường và có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị khối lượng  đầu tư xây dựng đạt 426 tỷ đồng; Các dự án quan trọng như VSIP6, đường 72 mét Vinh- Hưng Nguyên, Đền Hoàng Mười, đường Lê Xuân Đào… đang được tập trung giải phóng mặt bằng và thi công. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, nhân dân tích cực hưởng ứng, nhất là 6 xã đăng ký về đích 2015. Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai làm được  33,5 km đường giao thông, 1,5 km kênh mương thủy lợi và 31 công trình các loại. Đến nay bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí, tăng hơn 2 tiêu chí so với cùng kỳ. 
 
Văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 6 tháng đầu năm  đã xây dựng thêm được 2 nhà văn hóa đa chức năng xã và 17 nhà văn hóa xóm đạt chuẩn. Trong năm học  đã  thêm 2 trường THPT và 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia,  đội tuyển  lớp 9 tham gia học sinh giỏi xếp thứ 11 toàn tỉnh. Công tác khám chữa bệnh được chăm lo, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; Chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tổ chức được 6 lớp đào tại nghề cho 210 lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho 1200 lao động.Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,65 %.
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư  được tập trung triển khai thực hiện thường xuyên.
 
6 tháng cuối năm phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 1.900 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 507 tỷ đồng; Thu ngân sách  trên địa bàn 48.070 triệu đồng,  bình quân mỗi xã đạt thêm 2-3 tiêu chí  NTM và có thêm 4-5 xã đạt chuẩn NTM. Tạo việc làm mới cho 1800 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,65%; có thêm 2-3 trường  đạt chuẩn quốc gia và 3-4 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế , 522,2% xã  có thiết chế văn hóa đạt chuẩn quốc gia , có 85 % gia đình đạt văn hóa.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo và xem xét một số tờ trình thông qua đề án xuất khẩu lao động, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hưng Nguyên đến năm 2020. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện giành nhiều thời gian để  tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm .
 
  Thanh Tâm