HĐND thành phố Vinh chất vấn nhiều vấn đề "nóng"

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, bước sang ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề “nóng” của thành phố; thảo luận, quyết nghị thông qua các nghị quyết HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 10 và bế mạc kỳ họp.

Tham dự phiên làm việc có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố và các phường, xã.

Chủ tọa điều hành kỳ họp
Ông Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Trước khi bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn,  kỳ họp đã được nghe đã nghe thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 13/7. Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Hà Thanh Tĩnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giải trình trực tiếp về tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh bằng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) trên địa bàn thành phố chậm; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp.

Ông Hà Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình làm rõ tiến độ xây dựng dự án phát triển đô thị Vinh

Nhìn chung phần giải trình của ông Hà Thanh Tĩnh khá rõ ràng, cụ thể; làm rõ trách nhiệm của của từng tổ chức, cá nhân, từng cấp, từng ngành từ thành phố đến các phường, xã. Đồng thời đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và đảm bảo tiến độ của dự án theo ký kết hoàn thành vào tháng 12 năm 2017. Ở nội dung này không có đại biểu nào nêu câu hỏi chất vấn, tuy nhiên Chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Minh – Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố tập trung tìm nguồn vốn đối ứng, thông qua khai thác các quỹ đất; có giải pháp và mở chiến dịch với tư tưởng quyết liệt trong GPMB; chấn chỉnh lại cán bộ để đẩy mạnh năng lực quản lý điều hành quản lý dự án, bởi đây không phải là ban quản lý hạ tầng bình thường để thực hiện chính sách cán bộ mà là ban điều hành dự án thực sự.  Vấn đề tư vấn, nhà thầu cần quan tâm lựa chọn tư vấn, nhà thầu có năng lực thật sự, tránh phải sửa đi sửa lại nhiều lần trong quá trình thực hiện dự án, ảnh hưởng đến tiến độ...

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tiếp đó ông Nguyễn Trung Châu – Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm về tỷ lệ giải quyết hồ sơ cho các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam trên địa bàn thành phố thấp. Sau phần giải trình của ông Châu, đại biểu nêu câu hỏi chất vấn về trách nhiệm và hướng xử lý đối với số lượng lớn hồ sơ chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Trung Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình làm rõ tỷ lệ giải quyết hồ sơ cho người có công đạt thấp
Đại biểu Đỗ Đình Quang nêu câu hỏi chất vấn về hướng xử lý các hồ sơ chưa được giải quyết

Thời gian còn lại của chương trình làm việc sáng nay, HĐND thành phố đã tiến hành thảo luận, quyết nghị thông qua 2 Nghị quyết tại kỳ họp, đó là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 ; đồng thời tiến hành bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Minh Chi