HĐND thành phố Vinh khai mạc kỳ họp thứ 10, khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 13/07, HĐND Thành phố Vinh khóa XX đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 và quyết định một số nhiệm vụ quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Tham dự phiên khai mạc có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thành phố Vinh và đại biểu HĐND thành phố; đại diện trưởng các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc thành phố và các xã, phường.

Kỳ họp đã được nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Nguyễn Văn Chỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,4%, cao hơn bình mức tăng trưởng của tỉnh (tỉnh 6,51%). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 6.155,9 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thành lập mới 352 doanh nghiệp, cấp phép kinh doanh 520 hộ.

Ông Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 710,5 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch, tăng 52,8% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường có tiến bộ. Thành phố đã phối hợp Sở Xây dựng công bố quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đẩy nhanh chỉnh trang đô thị gắn với triển khai thực hiện Đề án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn 2014 – 2020. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có những chuyển biến tốt. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn cần giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới. Đó là tiến độ một số công trình, đề án còn chậm. Kết quả nhân rộng mô hình kinh tế hộ thấp, một số mô hình ứng dụng giống mới hiệu quả chưa cao. Trật tự đô thị và vệ sinh môi trường chưa được duy trì thường xuyên. Tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người chuyển nhượng tại các dự án chung cư, khu đô thị; giải quyết khu tập thể còn chậm so với kế hoạch. Quy mô cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu học tập của các bậc học. Tình trạng khiếu kiện đông người vẫn còn tiềm ẩn gây mất ổn định; một số tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... đang ở mức cao. Ý thức chấp hành luật giao thông, văn hóa giao thông còn hạn chế. Ý thức trách nhiệm và tính chủ động tham mưu chỉ đạo của một số cán bộ, công chức thiếu tích cực.

Ông Trương Văn Tý - Chánh Thanh tra thành phố báo cáo kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Tiếp đó, HĐND thành phố đã nghe các báo cáo thực hiện kế hoạch ngân sách 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả xử lý sau thanh tra, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; phát biểu của MTTQ thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND và đại biểu HĐND thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thời gian còn lại của phiên khai mạc, kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; báo cáo các tờ trình của UBND thành phố trình tại kỳ họp. HĐND thành phố cũng đã phân tổ và định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều nay.

Báo Nghệ An điện tử sẽ tiếp tục thông tin ở bản tin sau.

Minh Chi