HĐND tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội

Mai Hoa 12/07/2019 09:12

(Baonghean.vn) - Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, nhấn mạnh, bên cạnh đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế cần chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương ứng; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.​

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Thành Cường

Sáng 12/7, bước sang ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành phiên thảo luận, thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp.

Theo đó, kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

1. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện nhóm giải pháp này, các nhiệm vụ được quan tâm thực hiện, đó là nâng cao chỉ số thành phần còn thấp của PCI, trọng tâm trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư...; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân; tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Thu hút và đẩy mạnh đầu tư các dự án sử dụng vốn trong và ngoài nước; phấn đấu giải ngân các nguồn vốn đạt cao trong 3 quý đầu năm; kiểm soát chặt chẽ phát sinh nợ xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Chủ động công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng; quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi; giám sát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Phạm Văn Hóa - Thư ký kỳ họp đọc dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Thành Cường

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số quy hoạch của tỉnh như Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An; Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò; Quy hoạch xây dựng các khu chức năng dọc hai bên đường N5-Hòa Sơn;...

3. Tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả; trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết HĐND tỉnh về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; chỉ đạo quyết liệt công tác thu, khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu; đôn đốc quyết liệt thu nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế, tiền thuê đất; hạn chế phát sinh tăng nợ đọng thuế trong 6 tháng cuối năm 2019.

C
Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

4. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương ứng với phát triển kinh tế. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, trong đó chú trọng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục nề nếp, kỷ cương, lành mạnh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, kỹ năng sống cho trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước , bạo hành, xâm hại trẻ em.

Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng hoàn thiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đôn đốc thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và đồng bộ dữ liệu Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước ở trẻ em. Ảnh tư liệu Đình Tuân.

5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính, kiện toàn các chức danh, tạo sự thống nhất cao để thực hiện tốt nhiệm vụ cuối năm.

Tập trung thực hiện có hiệu quả “Năm cải cách hành chính”, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thành lập và tổ chức vận hành có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; chú trọng xây dựng văn hóa công sở.

Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

6. Đảm bảo quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường, nhất là sai phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, quản lý chặt chẽ đối với dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê.

Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người, hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện, khiếu nại đông người.

7. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là các vấn đề mà dư luận quan tâm; tạo niềm tin, đồng thuận và hình ảnh tích cực về Nghệ An; đấu tranh phản bác thông tin xấu, thông tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, nhất là thông tin trên mạng xã hội.

HĐND tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO