HĐND tỉnh giám sát cơ chế một cửa tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 17/9, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

 

Thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tổ chức, phối hợp thực hiện tại cơ quan Sở và ở các đơn vị trực thuộc, đã có 20/20 huyện, thành, thị và hầu hết các xã, phường, thị trấn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức và công dân.                                Quang cảnh buổi làm việc 


Qua 5 năm thực hiện, cơ bản các hồ sơ công việc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đều được các đơn vị có liên quan tập trung xem xét, giải quyết kịp thời chính xác, đúng quy định của pháp luật (đạt trên 90%). Đặc biệt, có nhiều hồ sơ, kết quả được trả ngay trong buổi hoặc trong ngày làm việc, như: hồ sơ cấp lại thẻ Thương binh, Bệnh binh, Gia đình liệt sỹ… Tuy nhiên, kết quả cải cách thủ tục hành chính chưa thật sự cao, số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa nhiều so với kết quả thống kê, ra soát thủ tục hành chính của Đề án 30.


Thành Duy