HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tại Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch giám sát kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, sáng 11/4, Thường trực HĐND tỉnh do ông Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Diễn Châu. Cùng tham gia đoàn giám sát có  đại diện Ủy ban MTTQ và Thanh tra tỉnh.
 
Ông Trần Văn Mão phát biểu tại cuộc làm việc
 
Qua giám sát cho thấy, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở Diễn Châu quan tâm thực hiện. Kết quả tiếp công dân trong 2 năm (2012 – 2013) là 651 lượt với tổng số 807 người. Nhìn chung, các hoạt động tiếp dân cơ bản được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong việc lắng nghe, giải thích, hướng dẫn và chuyển đơn của các cán bộ tham gia tiếp dân. Cũng trong 2 năm, tổng số đơn là 301, trong đó nhiều nhất là đơn phản ánh với 171 đơn, đứng thứ 2 là đơn khiếu nại với 101 đơn và 29 đơn tố cáo. Qua phân loại, chỉ có 209/301 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 117 đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện giải quyết.
 
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 68/69 vụ việc và 1 đang trong thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền cấp huyện. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi về kinh tế hơn 363 triệu đồng; xử lý hành chính 4 cá nhân. Huyện cũng đã quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của của công dân ở một số cơ quan, đơn vị và đã ban hành 12 kết luận thanh tra, kiểm tra, góp phần chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác này.
 
Lãnh đạo huyện báo cáo kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Đại diện Phòng Dân nguyện HĐND tỉnh đề nghị huyện làm rõ một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.
Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn huyện Diễn Châu vẫn đang còn tồn 40 vụ việc do đã giải quyết hết thẩm quyền và đúng pháp luật nhưng công dân vẫn gửi đơn tiếp khiếu, tiếp tố đến các cơ quan chức năng; hoặc có trường hợp thuộc thẩm quyền của các ngành và tỉnh.
 
Kết thúc giám sát, ông Trần Văn Mão đề nghị huyện Diễn Châu tăng cường đối thoại “3 mặt 1 lần” nhằm chấm dứt tình trạng tiếp khiếu, tiếp tố đối với các trường hợp đã được giải quyết hết thẩm quyền và đúng pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua nhiều kênh như xét xử , thi hành án, qua hệ thống các cơ quan địa chúng. Quan tâm giải quyết sau khiếu nại, tố cáo và thực hiện các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Huyện cũng cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 tới.
 
Minh Chi