HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sau khi giám sát chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế trên địa bàn huyện, chiều nay 29/8, Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc.

Nhìn chung, hoạt động của Trung tâm y tế huyện thời gian qua ngày càng đi vào nền nếp. Toàn huyện có 14/30 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới (25/30 trạm đạt theo tiêu chí cũ); 25/30 trạm y tế có bác sỹ và có 4 xã có bác sỹ tăng cường 2 buổi/tuần. Huyện cũng đã thực hiện tốt chế độ, chính sách tăng cường nguồn nhân lực cho trạm y tế xã và y tế thôn bản với 26/30 trạm y tế có biên chế nhân viên y tế theo quy định và 100% khối, xóm có cán bộ y tế, đồng thời được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tuyến cơ sở cơ bản được đáp ứng. 100% trạm y tế xã có trên 70% trang thiết bị y tế theo Bộ Y tế quy định, trong đó có 4 trạm có máy điện tim và 1 trạm có máy siêu âm… 

Tuy nhiên, trình độ cán bộ chuyên sâu tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế cấp xã còn thấp, một số trang thiết bị y tế chuyên sâu (cận lâm sàng) còn thiếu, còn nhiều trạm y tế cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu phòng chức năng. Đội ngũ y bác sĩ và  phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch và công tác dự phòng còn bất cập….

 

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý, Trung tâm y tế và các trạm y tế tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xã hội hóa y tế, nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trung tâm và y tế cơ sở. Tích cực chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để làm tốt hơn công tác y tế dự phòng, phòng chống các dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra.


Mai Hoa