HĐND tỉnh giám sát thực hiện chương trình xây dựng NTM tại Đỉnh Sơn (Anh Sơn)

(Baonghean.vn) - Sáng 21/8, Ban Kinh tế - Ngân sách do ông Trần Quốc Chung – Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.
 
Đỉnh Sơn là xã tổ chức công bố quy hoạch, phát động phong trào xây dựng NTM khá sớm ở huyện Anh Sơn. Hiện xã có 10 tiêu chí đạt, 4 tiêu chí gần đạt. Do nhận thức việc xây dựng NTM là phải từ sức dân, từ đó huy động tốt sự đóng góp của nhân dân để xây dựng NTM. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề đảm bảo hệ thống thủy lợi tưới tiêu cho vùng màu; xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, xây dựng làng xóm đạt danh hiệu văn hóa; nước sạch, vệ sinh môi trường; quy hoạch nghĩa trang; hình thức tổ chức sản xuất… đang gặp nhiều khó khăn.


 
                  Lãnh đạo xã Đỉnh Sơn báo cáo tình hình thực hiện xây dựng NTM

Một số chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 28/2011 của HĐND tỉnh cơ bản phù hợp, góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Tuy vậy, theo đề xuất của địa phương, việc hỗ trợ ni lông phủ mạ do diện tích gieo mạ quá ít nên bình quân mỗi hộ chỉ có khoảng 30 nghìn đồng, trong khi đó công tác điều tra, tổng hợp từ các hộ dân đến làm hồ sơ thủ tục rất công phu, tốn kém. Hay như chính sách hỗ trợ mua máy cày đa chức năng nhỏ không áp dụng được vì ruộng của Đỉnh Sơn nhỏ nên người dân không có nhu cầu. Một số chính sách xây dựng cánh đồng mẫu lớn; chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa hiện tại xã đang xây dựng đề án để triển khai.
 
Đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác xây dựng NTM và kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ của tỉnh đến tận các đối tượng thụ hưởng. Đoàn ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của địa phương để báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh và các ban, ngành liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình xây dựng NTM. 
 
 
 


Tin, ảnh: Minh Chi