HĐND tỉnh giám sát xã hội hóa giáo dục tại Trường Tiểu học Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 4/4, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường Tiểu học Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu).


 
                              Quang cảnh cuộc làm việc

Trường Tiểu học Quỳnh Thạch có 20 lớp học với tổng số 563 học sinh. Trong mấy năm gần đây, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã cơ bản thực hiện đúng tinh thần xã hội hóa theo cơ chế thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Mức thu từ nguồn xã hội hóa hàng năm không ổn định, như năm học 2011 – 2012 là 22 triệu, năm học 2012 – 2013 thu được 19 triệu đồng, thực sự gây áp lực cho trường. Ngoài thu từ phụ huynh, nhà trường cũng huy động được sự đóng góp của các nhà tài trợ. Nguồn huy động sự đóng góp từ phía phụ huynh và các nhà tài trợ trong mấy năm gần đây, nhà trường đã chi cho việc trả nợ nhà ăn bán trú cho địa phương 50% giá trị công trình là 70 triệu đồng; làm nhà để xe cho học sinh; xây dựng bờ rào; mua sắm bàn ghế và bảng chống lóa.
 
Thay mặt Đoàn giám sát, bà Tôn Thị Cẩm Hà đã biểu dương sự chỉ đạo chặt chẽ trong công tác huy động xã hội hóa, đảm bảo tự nguyện, công khai minh bạch và cơ bản chi đúng mục đích. Đồng thời lưu ý nhà trường cần có kế hoạch huy động xã hội hóa sát điều kiện thực tế từ phụ huynh học sinh; có kế hoạch, lộ trình xây dựng, mua sắm cho từng năm để sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa, tránh lãng phí. Nhà trường cũng cần quan tâm xã hội hóa bằng công sức và hiện vật của học sinh, kể cả huy động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Quan tâm các nguồn thu và chi từ hội cha mẹ học sinh đảm bảo theo quy định.


Minh Chi