HĐND tỉnh khảo sát tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) -Ngày 6/1, HĐND tỉnh đã có cuộc khảo sát tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Có thể nói, công tác giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thời gian qua đã được UBND, các phòng, ban liên quan huyện Hưng Nguyên thực hiện đảm bảo bình đẳng, dân chủ, quyết liệt và đúng pháp luật. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đang còn 6 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tồn đọng kéo dài hiện vẫn chưa được tháo gỡ.Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên

Buổi sáng, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh về cơ sở lắng nghe ý kiến trao đổi, kiến nghị của người dân và các tổ chức liên quan đến các vụ việc tồn đọng trên địa bàn.Trên cơ sở thực tiễn để phân định rõ chức năng, quyền hạn của từng cấp, từng ngành có thẩm quyền để đoàn khảo sát kết luận và kiến nghị, giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm giải quyết sớm các vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Buổi chiều, đoàn nghe lãnh đạo huyện và các phòng, ban chuyên môn báo cáo cụ thể tình hình các vụ việc cũng như kết quả giải quyết của huyện. Trong đó khẳng định, các vụ việc tồn đọng đã được huyện giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật và hết thẩm quyền trách nhiệm. Tuy nhiên, công dân vẫn chưa đồng ý với kết quả trên, dẫn đến khiếu kiện kéo dài và vượt cấp.

Phát biểu kết luận, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Trần Văn Mão, khẳng định: Trên cơ sở thực tiễn và những thông tin thu thập được thông qua ý kiến phản ảnh của công dân và báo cáo của huyện, đoàn sẽ tiếp nhận để thông báo kết quả khảo sát và kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc. Về phía huyện cần tích cực tuyên truyền, đối thoại, giải thích cho nhân dân hiểu đầy đủ và thấu đáo các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.


Minh Chi