HĐND tỉnh thảo luận tổ: Cần cân nhắc các chỉ tiêu về nông nghiệp

(Baonghean.vn)- Tổ cử tri số 4 gồm có 3 đại biểu Nghĩa Đàn, 3 đại biểu Quỳ Hợp, 3 đại biểu Con Cuông và các đại biểu Quốc hội khóa XIII được bầu tại Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông. Đại biểu Vi Xuân Giáp, Bí thư Huyện ủy Con Cuông làm tổ trưởng.

Đại biểu Vi Xuân Giáp điều hành tổ thảo luận số 4 và trực tiếp thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu buổi thảo luận, đại biểu Vi Xuân Giáp đã phản ánh thực trạng các chỉ tiêu trên địa bàn huyện Con Cuông đạt thấp vì ngô, lúa, màu mất vì hạn sớm, gần như mất hết. Toàn bộ cam và chè trồng mới gần như chết 100%, dịch bệnh nhiều hơn, mạnh hơn, nhất là các dịch bệnh lở mồm long móng bị lây lan theo các con giống được hỗ trợ.

Đại biểu Phan Thế Phương đề nghị cân nhắc về chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp 6 tháng cuối năm.

Cùng về vấn đề này, đại biểu Phan Thế Phương - Chủ tịch MTTQ huyện Nghĩa Đàn cho rằng cần cân nhắc các chỉ tiêu về nông nghiệp 6 tháng cuối năm. Theo đại biểu này thì ở lĩnh vực nông nghiệp sẽ khó đạt. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt nóng vừa rồi, toàn bộ diện tích ngô gần như bị cháy hết, vụ hè thu chỉ đạo làm 400 ha nhưng chỉ làm được khoảng 100 ha, cây mía đến thời điểm này bị chết khoảng ¼. 

Đại diện lãnh đạo ngành NN&PTNT làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu thảo luận, kiến nghị.

Bên cạnh đó, tổ thảo luận số 4 cũng thảo luận sôi nổi về vấn đề thực hiện hỗ trợ các loại giống con cho đồng bào miền núi. Hiện nay, phần lớn các loại hỗ trợ trực tiếp bằng con giống như bò, gà, cá, lợn... đều có giá cả chưa phù hợp với chất lượng con giống. Kèm theo đó, một số đợt hỗ trợ còn kéo theo các dịch bệnh đi cùng, làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân./.

Ngô Kiên