HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 25/3, sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;...

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

THÔNG QUA 8 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và năm 2020 kéo dài sang năm 2021; Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án "Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030".

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tờ trình dự thảo các nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tờ trình dự thảo các nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn trình bày dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp xem xét quyết nghị. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 4
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn trình bày dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp xem xét quyết nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc HĐND tỉnh thông qua 8 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng công trình giao thông trọng điểm của cả nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan HĐND tỉnh.

Để các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tích cực nghiêm túc triển khai Nghị quyết ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan có các giải pháp bảo đảm Nghị quyết được thực thi có hiệu quả nhất.

HĐND TỈNH SẼ LÀ CƠ QUAN TIÊN PHONG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Kỳ họp thứ 5 - Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. 

Vì vậy, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, vừa tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII áp dụng biểu quyết các nghị quyết bằng hệ thống phần mềm. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII áp dụng biểu quyết các nghị quyết bằng hệ thống phần mềm. Ảnh: Thành Duy

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tích cực tháo gỡ khó khăn, để các dự án, nhất là các dự án trọng điểm sớm đi vào hoạt động trong năm 2022, đóng góp mới cho tăng trưởng. Quan tâm, chăm lo văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các vấn đề an sinh. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý, kỳ họp thứ 5 đã bước đầu ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động của kỳ họp như: 100% tài liệu kỳ họp được số hóa và khai thác qua môi trường mạng; theo dõi hoạt động của đại biểu; thực hiện biểu quyết các nghị quyết bằng hệ thống phần mềm...

Đại biểu HĐND tỉnh bấm nút biểu quyết thông qua phần mềm trên iPad. Ảnh: Thành Duy ảnh 7
Đại biểu HĐND tỉnh bấm nút biểu quyết thông qua phần mềm trên iPad. Ảnh: Thành Duy
Kết quả biểu quyết được cập nhật trên màn hình. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 8
Kết quả biểu quyết được cập nhật trên màn hình. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là tiền đề để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của HĐND tỉnh, với tinh thần HĐND tỉnh sẽ là cơ quan tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi số; đồng thời xem đây là một trong các giải pháp quan trọng, có tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII. HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý kiến của các vị đại biểu để việc ứng dụng ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả cao.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua...