HĐND tỉnh triển khai lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Baonghean.vn) - Sáng nay 25/1, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với HĐND các huyện thành thị trong tỉnh để triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên TV Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND tỉnh,Trần Văn Mão - ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đến dự có đồng chí Phạm Văn Tấn – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Tỉnh và một số sở, ban ngành. 

                                       Quang cảnh cuộc họp

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời từ đó nâng cao nhân thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với việc sửa đổi hiến pháp, thi hành hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


Để việc lấy ý kiến nhân dân có chất lượng, hiệu quả, phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh yêu cầu các ngành, các đơn vị liên quan và HĐND các huyện thành thị cần vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo, để khi hiến pháp chính thức ban hành thật sự là một văn bản kết tinh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền cần làm rõ nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

 

Xác định công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong quá trình lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã triển khai văn bản hướng dẫn, đồng thời sẽ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBMTTQ Tỉnh đã phát biểu kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tham gia góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.


 
Việc tổ chức lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 14/1 và được Ban chỉ đạo của tỉnh tổng hợp gửi về cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày15/3/2013./.


Mỹ Hà