Hi Lạp xoay vòng với nợ

Lãnh đạo các nước châu Âu đang tìm giải pháp ngăn chặn Hi Lạp vỡ nợ và rời khối đồng euro. Những cuộc thương lượng giữa Hi Lạp và bộ ba chủ nợ: IMF, Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện vẫn bế tắc.

Đồ họa: Việt Anh - Nguồn: RT.

(Theo TTO)