Hiệp định về "vùng nước lịch sử" giữa Việt Nam và Campuchia

(Baonghean.vn) - Câu hỏi 38. Nội dung Hiệp định về "vùng nước lịch sử" giữa Việt Nam và Campuchia?
 
Ngày 07/7/1982, Chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia ký Hiệp định về vùng nước lịch sử
 
Trả lời: Ngày 07/7/1982, Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp định về vùng nước lịch sử chung. Hiệp định này bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:
 
- Xác định phạm vi cụ thể của "vùng nước lịch sử" (xem sơ đồ) Trong phạm vi này, hai nước có quyền áp dụng quy chế pháp lý như đối với vùng nội thủy.
 
- Thỏa thuận "lấy đường Brévié được vạch ra năm 1939 làm đường phân chia đảo trong khu vực này ". Đây là sự thừa nhận chủ quyền đầu tiên của hai nước đối với các đảo trong khu vực mà trong lịch sử đã tồn tại những tranh chấp phức tạp, kéo dài.
 
- Thỏa thuận "sẽ thương lượng vào thời gian thích hợp trên cơ sở bình đẳng, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau để hoạch định biên giới biển giữa hai nước trong vùng nước lịch sử".
 
- Việc tuần tiễu, kiểm soát trong "vùng nước lịch sử" này sẽ do hai bên cùng tiến hành.
 
- Việc đánh bắt hải sản của nhân dân địa phương trong vùng này vẫn theo tập quán làm ăn từ trước đến nay.
 
- Đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, khoáng sản... trong "vùng nước lịch sử" sẽ do hai bên cùng thoả thuận; khi chưa có thỏa thuận không bên nào được đơn phương tiến hành.
 
Hiệp định về "vùng nước lịch sử" này rất có ý nghĩa về chính trị pháp lý trong lịch sử quan hệ giữa hai nước: lần đầu tiên vấn đề chủ quyền đối với các đảo trong khu vực đã được giải quyết một cách hợp tình hợp lý và đã tạo ra cơ sở pháp lý để hai nước quản lý, bảo vệ, khai thác các vùng biển của mình, góp phần tạo môi trường ổn định, an ninh, trật tự chung trên biển, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 
 
Theo Hỏi - đáp về Luật biển Việt Nam
Còn nữa