Hiệu quả sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

(Baonghean) - Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2013 “Nâng cao chất lượng chi bộ”, BTV Đảng ủy Khối đã có hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức cơ sở về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Theo quy định mỗi quý sinh hoạt 1 chuyên đề và một số chuyên đề bắt buộc có hướng dẫn thì khuyến khích sự sáng tạo của các chi bộ đảng trong việc chọn các chuyên đề phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị, thu hút sự tham gia tích cực của các đảng viên.  

Đảng ủy Báo Nghệ An kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết 4 (khóa XI)
Đảng ủy Báo Nghệ An kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết 4 (khóa XI)

Chuyên đề gắn với chuyên môn

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An có 41 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Hàng tháng, BCH Đảng uỷ họp đề ra nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, từ nội dung này thông báo để định hướng cho các chi bộ sinh hoạt. Nhờ vậy, nội dung sinh hoạt tại các chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, từng bộ phận, đặc biệt các kỳ sinh hoạt chuyên đề đã thực sự tập trung trí tuệ thảo luận sôi nổi, rất bổ ích, vừa tạo không khí dân chủ trong đảng vừa tìm ra những giải pháp hữu hiệu .Nhiều chuyên đề thực sự có tác dụng tốt, hiệu quả cao trong công tác chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về một số lĩnh vực còn bất cập, năng lực quản lý nguồn vốn ở cơ sở còn yếu kém... Chi bộ Thanh tra sinh hoạt các chuyên đề: “Các giải pháp nhằm quản lý lãi suất tốt”, “Quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân”; chi bộ Tổng hợp qua sinh hoạt chuyên đề, phòng chuyên môn đề xuất một số giải pháp để tăng cường công tác quản lý kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp...

Bí thư Chi bộ Thanh tra Nguyễn Xuân Dũng chia sẻ: Để có một buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo trên cơ sở đảng viên tập trung đề xuất và đồng tình cao. Bí thư chi bộ cùng chi ủy phải gợi mở, thống nhất đề cương và được Đảng ủy duyệt nội dung. Với cách làm này, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước thực sự tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng chí Cao Văn Hợi - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc cho biết: “Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo duy trì giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề và tập trung tại 2 chi bộ mà nhiệm vụ chuyên môn, tính chất công việc nhạy cảm như: Chi bộ Thanh tra, Chi bộ Tổng hợp.

Đối với Đảng bộ Thanh Tra Nhà nước với đặc thù công việc “nhạy cảm”, là đa phần cán bộ, đảng viên thường xuyên phải đi công tác thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, rà soát... đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn tu dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ, nghề nghiệp. Do đó, Đảng bộ xác định rất rõ vai trò của chi bộ đảng cực kỳ quan trọng trong việc nắm diễn biến tư tưởng, năng lực công tác chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt đảng định kỳ. Đảng bộ luôn yêu cầu các chi bộ đảng chuẩn hóa về công tác đảng vụ, hồ sơ sổ sách ghi chép; ngoài ra sinh hoạt chi bộ theo các chuyên đề, chủ đề cũng được tập trung chú trọng, phát huy khá tích cực. Một số nội dung chuyên đề sau khi được các cán bộ, đảng viên thảo luận, trao đổi trong sinh hoạt chi bộ đã có tác dụng tích cực trong công tác chuyên môn như chuyên đề “Thực hiện tốt thu hồi tiền vi phạm sau thanh tra” của Chi bộ 3, nhờ đó mà chỗ yếu kém công tác này đến nay đã đạt kết quả thu hồi đạt trên 85%; hay tại Chi bộ Tiếp dân, với chuyên đề “Gắn chặt dân vận khéo trong công tác tiếp dân” tại Chi bộ Tiếp dân thì tình hình đón tiếp công dân, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tại đây đã chuyển biến tích cực.  

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng sinh hoạt theo chuyên đề cũng được đẩy mạnh tại Đảng bộ Báo Nghệ An. Đảng ủy Báo Nghệ An thông qua sinh hoạt chi bộ đảng thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, phóng viên báo đảng. Do đặc thù có 3/5 chi bộ sinh hoạt ghép từ 2-3 phòng chuyên môn nên các chi bộ này trong việc chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề đều cân nhắc lựa chọn những vấn đề trọng tâm của cơ quan, yêu cầu của tờ báo và nhiệm vụ của từng phòng để thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Chi bộ Văn xã- Điện tử - Miền núi (gồm đảng viên của 3 phòng: Phòng Văn xã, phòng báo Điện tử và phòng Miền núi cuối tuần) có 13 đảng viên, trong năm 2013 đã có một số chuyên đề sinh hoạt chi bộ chất lượng, thu hút được sự tham gia tích cực của các đảng viên, tạo chuyển biến khá rõ nét trong công việc chuyên môn của từng phòng như: chuyên đề “Nâng cao chất lượng phóng sự ảnh trên báo cuối tuần”; chuyên đề “đưa tis bài lên mạng khi Báo Nghệ An điện tử sử dụng giao diện mới”...

 Bí thư Chi bộ Văn xã- Điện tử- Miền núi Cao Thị Thanh Thủy trao đổi: “Do đặc thù là chi bộ sinh hoạt ghép nên thực tiễn cho thấy, để buổi sinh chuyên đề kỳ này chất lượng phải lấy ý kiến của các đảng viên thống nhất từ kỳ trước và phân công các lãnh đạo phòng chuyên môn chuẩn bị chu đáo, gợi ý nội dung thảo luận”. Việc sinh hoạt theo chuyên đề còn được phát huy hầu hết tại các chi bộ trực thuộc, một số chuyên đề chất lượng, nội dung thiết thực phải kể đến như: Chi bộ Thời sự- Bạn đọc chọn vấn đề sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên trang xây dựng Đảng”; Chi bộ Văn phòng sinh hoạt chuyên đề “Phối hợp giữa phòng phát hành và bộ phận kế toán trong việc phát hành báo và thu hồi công nợ”...  Có thể nói, trên đây là 3 trong số rất nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã vận dụng tích cực việc sinh hoạt chi bộ để góp phần tích cực nâng cao chất lượng chi bộ cũng như chất lượng đảng viên.

Phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị

Để thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm 2013 “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, BTV Đảng ủy Khối đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TU ngày 23/3/2012 của Tỉnh ủy và cụ thể là Nghị quyết số 01- NQ/ĐU ngày 12/12/2011 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015”. Theo đó, Đảng ủy khối đã có 3 đề án về nâng cao công tác tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, BTV Đảng ủy Khối đặt yêu cầu cao đối với các tổ chức cơ sở đảng trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để củng cố nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt, chất lượng hồ sơ, sổ sách thu nộp đảng phí, cử cán bộ các ban xuống tham dự sinh hoạt chi bộ tại một số cơ sở; gợi ý, hướng dẫn nội dung sinh hoạt theo các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”... Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong dự tham gia sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng đã được nâng, nghiêm túc, tích cực trong tự phê bình và phê bình; số kỳ sinh hoạt chi bộ tăng lên bình quân trên 12 kỳ/ năm, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt 96,77%; tỷ lệ sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trong năm đạt trên 55%(năm 2012 đạt 47,4%). 

Năm 2014, để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), NQ 09- NQ/TU, NQ 01- NQ/ĐU, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ xác định nhiệm vụ trọng tâm là “ Nâng cao chất lượng chi bộ và trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”. Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Để thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm của năm, ngoài các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, BTV Đảng ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh tại những chi bộ, đảng bộ yếu; làm việc với BCH đảng bộ cơ sở, lãnh đạo chuyên môn để có giải pháp hữu hiệu. Đối với một số đảng bộ lớn như Đảng bộ Sở NN&PTNT, Đảng bộ Sở VH-TT-DL thì phân công nhiệm vụ cho các ban đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ để cơ sở nâng cao chất lượng chi bộ, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở, nâng cao  chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Hữu Nghĩa

Tin mới

Nghệ An: Hơn 500 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được cập nhật tình hình kinh tế

Nghệ An: Hơn 500 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được cập nhật tình hình kinh tế

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022), sáng 1/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tình hình kinh tế thế giới “hậu Covid-19” cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn.
Cuộc sống chật vật của người dân vùng rốn lũ Bích Hào

Cuộc sống chật vật của người dân vùng rốn lũ Bích Hào

(Baonghean.vn) - Nhà bị ngập, nhiều thôn, xóm bị chia cắt, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Bích Hào (Thanh Chương) gặp nhiều khó khăn. Do mất điện nhiều ngày, không bơm được nước, đặc biệt nước sạch để ăn uống hiện là vấn đề cấp thiết nhất đối với bà con lúc này. 
Khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027

Khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc Phiên thứ nhất với sự tham gia của 350 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tâm: Trọn vẹn với đời, với khúc hát dân ca

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Tâm: Trọn vẹn với đời, với khúc hát dân ca

(Baonghean.vn) - Năm nay, ngày Quốc tế Người cao tuổi với chủ đề “Khả năng phục hồi và đóng góp của phụ nữ lớn tuổi”. Chủ đề này như lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của phụ nữ lớn tuổi trong việc vượt qua những thách thức để thể hiện khả năng, đóng góp của họ cho sự phát triển của xã hội.
Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong ở Nghệ An. Với tinh thần phía trước là nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả. 
350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác

350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác

(Baonghean.vn) - Trước giờ khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An cùng 350 đại biểu là đoàn viên ưu tú đã có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) để dâng hoa, báo công với Bác.
Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương”, chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, có cơ hội được hưởng lương hưu khi về già. Đồng thời, giúp người dân hiểu hơn về tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
Thay đổi mâm xe máy và ôtô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô là một trong những cách trang trí ngoại thất xe, giúp bộ phận này cũng như tổng thể phương tiện trở nên bắt mắt hơn. Tuy nhiên, người dùng nên tìm hiểu chi tiết về việc thay đổi mâm xe có bị phạt không cũng như các lưu ý cần biết trước khi quyết định cải tiến bộ phận này.
Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

(Baonghean.vn) - Với đặc thù sản xuất của mình, các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn của Tập đoàn TH tiêu tốn điện năng lớn. Tuy vậy, nhờ chủ động các giải pháp, đầu tư tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, TH được xem là điểm sáng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương; Arsenal và Man United ‘đại chiến’ vì Pau Torres

Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương; Arsenal và Man United ‘đại chiến’ vì Pau Torres

(Baonghean.vn) - Đánh bại Ả-rập Xê-út, tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng futsal châu Á; Arsenal và Man United "đại chiến" vì Pau Torres; Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.