Hiệu quả từ phong trào nuôi tôm

(Baonghean) - Giáo xứ Xuân An, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu thuộc vùng chiêm trũng, diện tích canh tác hầu hết bị nhiễm mặn, sản xuất nông nghiệp bấp bênh năng suất thấp, những năm trước đây đời sống của giáo dân gặp không ít khó khăn, thời điểm giáp hạt nhiều hộ rơi vào hoàn cảnh thiếu ăn. Thực hiện công cuộc đổi mới, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội đồng mục vụ giáo xứ phối hợp với Ban cán sự thôn vận động giáo dân chuyển 20,59 ha đất trồng lúa năng suất thấp của 44 hộ sang nuôi tôm.

Thời gian đầu việc nuôi tôm gặp không ít khó khăn trở ngại như thiếu vốn, kinh nghiệm nuôi chưa có, hạ tầng cơ sở hầu như không có gì, một số diện tích tôm bị dịch bệnh mất trắng, nhiều hộ không có khả năng thanh toán vốn vay. Trước tình hình đó, Hội đồng mục vụ giáo xứ phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư của tỉnh mở các lớp tập huấn kỹ thuật, cải tạo vệ sinh ao đầm, tín chấp vay vốn ngân hàng cho bà con nông dân, phối hợp với các Công ty cung ứng giống tôm CP, Việt - Úc (tôm thẻ chân trắng), thức ăn cho tôm, cử người học tập kinh nghiệm ở các nơi về phổ biến cho giáo dân. UBND xã, huyện hỗ trợ trên 5 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng như trạm điện, mương cấp thoát nước, bờ bao, quạt nước, máy nổ.

Nhờ thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, chủ động phòng trừ dịch bệnh nên những năm gần đây nuôi tôm ở Giáo xứ Xuân An thu được nhiều kết quả khả quan, hầu hết các hộ nuôi tôm đã thanh toán vốn vay cho ngân hàng, tích lũy vốn để nuôi tôm vụ sau, đồng thời xây dựng quỹ để hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ bị thiệt hại rủi ro do dịch bệnh gây ra. Riêng năm 2012, năng suất tôm bình quân đạt 2,9 tấn/ha, giá bán từ 85.000 - 90.000 đồng/kg, thu nhập bình quân mỗi ha khoảng 250 triệu đồng, tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thông, Trần Hữu Đức lãi thu được hàng trăm triệu đồng/năm. Hàng năm Hội đồng mục vụ giáo xứ phối hợp với chính quyền địa phương liên hệ với các công ty chế biến thủy sản ở Thành phố Hải Phòng, Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh khác bao tiêu mua tôm cho bà con, không để tư thương ép giá.

Từ hiệu quả phong trào nuôi tôm đã góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân, bộ mặt kinh tế của giáo xứ có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 15,8 triệu đồng, có 112/259 hộ khá giầu, hộ nghèo giảm còn 17 hộ, 100% hộ có nhà ngói kiên cố, nhiều hộ có nhà tầng phương tiện sinh hoạt đầy đủ, gia đình văn hóa đạt 71%; thành lập được 2 công ty trách nhiệm hữu hạn, 2 xưởng cơ khí sửa chữa, 2 tổ vận tải dịch vụ với 15 ô tô, máy xúc các loại, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Bà con giáo dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế quỹ cho Nhà nước, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, đoàn kết khu dân cư thôn xóm.


Nguyễn Hữu Viên (UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu)