Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 26/9/2018, Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nguồn TTXVN

Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi vào sổ tang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
 
Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN