Hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Ngày 30/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với huyện Diễn Châu trao 100 triệu đồng (trong đó nguồn Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh là 50 triệu đồng, huyện Diễn Châu 50 triệu đồng) hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Đặng Thị Châu ở xóm 2 Tây, xã Diễn Thọ và ông Đàm Đình ở xóm 7, xã Diễn Tân (Diễn Châu).
Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Đặng Thị Châu, mẹ liệt sỹ Cao Đăng Nhị ở xóm 2 Tây, xã Diễn Thọ. Ảnh: Thu Hương

Bà Đặng Thị Châu ở xóm 2 Tây, xã Diễn Thọ, là mẹ liệt sỹ Cao Đăng Nhị, hy sinh năm 1979, tại chiến trường Tây Nam. Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, gia đình bà có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới (đầu tháng 10/2018) và đến nay đã hoàn thành có tổng diện tích 45mvới kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng.

Ông Đàm Đình ở xã Diễn Tân là con trai liệt sỹ Đàm Điều, hy sinh năm 1968, tại cầu Sanh, huyện Diễn Châu, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Đầu tháng 9/2018, gia đình được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 40m2, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Diễn Châu hỗ trợ 50 triệu đồng.
 
Trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ ông Đàm Đình xây dựng nhà tình nghĩa. Ảnh: Thu Hương