Hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baonghean.vn)- Cử tri Nghệ An kiến nghị: Luật đất đai có hiệu lực thi hành nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo cam kết của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn quá chậm. Đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ các địa phương trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính để  đây nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo Nghị quyết số 39/2012/QH13.

Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong những năm qua, để thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội, chỉ đạo là: trước năm 2015 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, bảo đảm kinh phí đáp ứng nhu cầu hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống nhất hệ thống hồ sơ địa chính trên cả nước.

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, các ngành tập trung các nguồn lực để đầu tư kính phí cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Yên Thành, ảnh tư liệu

 Đối với các địa phương không tự chủ được ngân sách, Chính phủ đã chỉ đạo  dành một phần ngân sách Trung ương  hỗ trợ cho công tác này và yêu cầu các địa phương bố trí tối thiểu 10% số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ.


Hướng dẫn cấp bìa đất cho người dân Hưng Lộc, TP Vinh, ảnh tư liệu

Việc hỗ trợ cho các địa phương trong việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận cho người dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và sẽ báo cáo Chính phủ.

PV (Tổng hợp)